Tilbage til oversigt

Planlægning

Ældre vindmøller på land forventes at leve længere end hidtil antaget

Energistyrelsen har til brug for arbejdet med blandt andet den årlige basisfremskrivning og Analyseforudsætninger til Energinet opdateret forudsætningerne om forventet levetid for eksisterende vindmøller på land.

Læs mere her

Basisfremskrivning 2020

Basisfremskrivningen er Energistyrelsens bedste bud på, hvordan fremtiden for disse klima- og energirelaterede størrelser vil tegne sig, hvis der ikke besluttes andre tiltag på klima- og energiområdet end dem, som Folketinget per 1. maj 2020 har besluttet eller som følge af bindende aftaler forventes at ville beslutte. Dermed er effekter af klimaplan for en grøn affaldssektor fra 16. juni 2020 (Regeringen m.fl., 2020) ikke medregnet i Basisfremskrivning 2020. Udarbejdet af Energistyrelsen.

Læs mere her

Sociale konsekvenser af VE-anlæg

Forskningsprojektet ”VVM Plus”, der er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, DTU Vindenergi  og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, fokuserer i særlig grad på, hvad håndteringen af sociale aspekter i planlægningsfasen betyder for lokalsamfundets holdning til nye VE-anlæg.

Læs uddybende om projektet her.

Langsigtet vindmølleplanlægning i kommunerne

Rapport fra Concito, december 2011

Læs mere her

Den gode proces

Brochure udgivet i 2009 af Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening, Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening. Brochuren beskriver, hvordan man fremmer lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning

Læs mere her