Skip to main content
Uncategorized

Q&A om håndbog vedr. vindmøller og flagermus

By 26/06/2024No Comments

Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har udarbejdet særskilte Q&A ift. DCE-håndbogen.

Q&A fra MST vedr. landvind og flagermus behandler myndighedernes og klagenævnenes anvendelse af håndbogen, betydningen for igangværende og gennemførste projekter samt håndbogens anbefalinger til afværgetiltag, herunder driftsstop samt fravigelse.

Q&A fra ENS har fokus på håndbogens behandling af flagermus på havet, manglende viden og data, afværgetiltag og klagenævns anvendelse af håndbog. Desuden behandles nødretsforordningen og VEIII direktivet og fravigelsesmuligheder.