Skip to main content

Samfundsmæssige udfordringer ved vindmøller

Svingende produktion ændrer energisystemet

Det smarte energisystem

Svingende produktion vil ændre hele energisystemet

En af de store udfordringer ved at omstille energiforsyningen fra fossile brændsler til vedvarende energi er, at produktionen svinger som solen skinner eller vinden blæser. Der kan ikke blot hældes mere kul på kedlerne, når der efterspørges mere energi. Derfor skal et energisystem baseret på vedvarende energi kunne lagre energi i store mængder og flytte forbruget til de tidspunkter, hvor der er energi til stede. Derudover skal vi i højere grad end i dag kunne udveksle og handle strøm mellem landene.

Det giver en anden afledt udfordring, fordi salg af el foregår i et internationalt marked, hvor for eksempel dansk vindmøllestrøm eksporteres til Tyskland. Men da det tyske distributionsnet p.t. ikke er udbygget til at kunne klare store mængder af dansk vindmøllestrøm, indebærer det en risiko for overbelastning af nettet. For at forhindre dette betaler den ansvarlige tyske myndighed, TenneT, danske vindmølleejere for at standse deres vindmøller i situationer, der vil føre til overbelastning af nettet. Det kaldes i fagterminologien for ”specialregulering” og udgør kun en lille andel af den danske elproduktion. I 2019 svarende til 2,6 % af den samlede energiproduktion fra vindmøller i Danmark. Tyskland og andre lande er dog i fuld gang med at udbygge deres elnet, så der i EU fremadrettet vil kunne udveksles store mængder af el mellem landene. Altsammen for at fremme indpasningen af de stigende mængder vedvarende energi i energisystemet.

Den svingende produktion, og udfordringen med kapacitetsbegrænsninger i distributionen af el, vil med andre ord føre til, at produktion, distribution og forbrug af energi i de kommende år vil foregå på helt nye måder. Det vil ske for at udnytte energien når den er billigst og for at undgå store investeringer i distributionskapacitet, der kun udnyttes i perioder med spidsbelastning.

De nye og anderledes krav til distributionsnettet skal ske samtidig med at forbrugerne fortsat skal sikres mod strømudfald. Der skal fortsat opretholdes en høj forsyningssikkerhed – en disciplin hvor Danmark er blandt de bedste i verden. Det vil ske ved at udbygge og forstærke det danske el-net og ved at udbygge transmissionsforbindelserne mellem Danmark, Norden og Europa og opbygge et sammenhængende europæisk marked for energi. For det andet ved at give både virksomheder og private forbrugere mulighed for et fleksibelt forbrug, der kan udnytte energien, når den er billigst. Den udvikling er allerede godt i gang og vil blive forstærket fremover.

Det smarte energisystem understøtter forbrug, når det er billigst

I forhold til at fremme fleksible forbrugsmuligheder udvikles Det smarte energisystem. Det er en løsning, der trækker på alt og alle, der kan producere, lagre og forbruge energi for at afpasse forbruget efter produktionen. For eksempel sådan, at en virksomhed med fordel kan håndtere særligt energikrævende produktionsprocesser i perioder, hvor indkøb af el er billigt. Eller den private forbruger tilsvarende kan sætte vaskemaskinen i gang eller oplade sin elbil på tidspunkter, hvor det kan bidrage til at minimere hans eller hendes elregning.

Den samstemmende vurdering fra eksperter i energibranchen er, at det er en stor men realistisk opgave at udvikle både distributionsnettet og mere fleksible forbrugsmuligheder, så det ikke bliver et problem at indpasse den store mængde vedvarende energi i elforsyningen.

Læs og se mere om Smart Grid og Smart Energy Systems herunder:

Her kan du læse regeringens Smart Grid-strategi.

Her kan du se filmen “Smart Energy Systems” – en film om hvordan det vedvarende energisystem etableres.