Skip to main content
Tilbage til oversigt

Hvor mange af de nærmeste naboer oplever gener ved vindmøller?

I vindmølledebatten spiller det en væsentlig rolle, hvor mange af de nærmestboende, der oplever gener ved at bo tæt på vindmøllerne. Den problemstilling har VidenOmVind fået belyst gennem to meningsmålinger blandt et meget stort antal vindmøllenaboer.

I februar 2016 gennemførte Jysk Analyse for VidenOmVind en meningsmåling blandt samtlige 960 husstande, som ligger indenfor en radius af 1.000 m fra 239 vindmøller fordelt på 62 vindmølleparker. Tilsammen repræsenterer disse vindmøller alle store møller opstillet i Danmark fra d. 1/7 2011 til d. 31/12 2014. Med deltagelse af 443 husstande omfatter undersøgelsen 46 pct. af alle husstande inden for 1.000 m.

Resultatet af målingen er, at også blandt de nærmestboende er det et lille mindretal, der oplever gener af naboskabet til vindmøller. 17 pct. oplever gener ”i høj grad”, 13 pct. svarer  ”i nogen grad”, mens 69 pct. tilkendegiver, at de ”slet ikke” eller kun ”i mindre grad” oplever gener ved at bo i nærheden af vindmøllerne.

Antager man, at dette resultat er repræsentativt for alle 960 husstande, svarer det til, at der ved et vindmølleprojekt med store vindmøller vil være gennemsnitlig 2,6 husstande indenfor 1.000 m, som vil opleve gener ”i høj grad”.

Sammenligning

Vindmøller er infrastruktur på energiforsynings-området som motorveje er det på transport-området. Derfor er det relevant at sammenligne naboernes oplevede genevirkninger ved begge former for infrastruktur, fordi de uundgåeligt påfører de nærmestboende gener.

I Jysk Analyses meningsmåling blandt vindmøllenaboer fra 2016 tilkendegav 17 pct. af naboerne inden for 1000 m, at de oplevede gener ”i høj grad”.  I en tilsvarende meningsmåling, Vejdirektoratet har gennemført blandt naboer til motorveje, mente 22 pct. af naboerne, at de var ”stærkt generede”

Samme forskel i oplevede genevirkninger ses i et tysk casestudie, der belyser naboers oplevede genevirkninger ved en vindmøllepark med 9 vindmøller.