Hvordan indpasser man vindenergi i forsyningsnettet?

Vindmøllerne producerer bogstavelig talt el, som vinden blæser. Det sker ikke altid i takt med forbruget, og det skaber en række udfordringer, da elektricitet er noget, der forbruges her og nu. Udfordringen bliver større jo større andel af elforsyningen, der kommer fra vindmøller. Spørgsmålet er, hvordan man skaber et fleksibelt energisystem, hvor vindmøllestrøm kan anvendes rationelt – både teknisk, økonomisk og miljømæssigt.

Det vil i de kommende år føre til, at distributionen og forbruget af energi foregår på en helt ny måde. Både for at udnytte energien når den er billigst og for at undgå store investeringer i distributionskapacitet, der kun udnyttes i perioder med spidsbelastning.

De nye og anderledes krav til distributionsnettet skal sikre forbrugerne mod strømudfald og opretholde forsyningssikkerheden. Det sker for det første ved at udbygge transmissionsforbindelserne mellem Danmark, Norden og Europa og opbygge et sammenhængende europæisk marked for energi. For det andet ved at give både virksomheder og private forbrugere mulighed for et fleksibelt forbrug, der kan udnytte energien, når den er billigst. Den udvikling er allerede godt i gang og vil blive forstærket fremover.

Smart Grid understøtter forbrug, når det er billigst

I forhold til at fremme fleksible forbrugsmuligheder udvikles det såkaldte Smart Grid. Det er en løsning, der trækker på alt og alle, der kan producere, lagre og forbruge energi for at afpasse forbruget efter produktionen. F.eks. skal en virksomhed med fordel kunne håndtere særligt energikrævende produktionsprocesser i perioder, hvor indkøb af el er billigt. Eller den private forbruger tilsvarende kan sætte vaskemaskinen i gang eller oplade sin elbil på tidspunkter, hvor det kan bidrage til at minimere hans eller hendes elregning.

Den samstemmende vurdering fra eksperter i energibranchen er, at det er en stor men realistisk opgave at udvikle både distributionsnettet og mere fleksible forbrugsmuligheder, så det ikke bliver et problem at indpasse den store mængde vedvarende energi i elforsyningen.

Eksempel på udvikling af potentielt fleksibelt elforbrug.

Kilde: Smart Grid-Strategi – fremtidens intelligente energisystem, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet