Skip to main content

Det bæredygtige klima

I 2023 passerede verdens samlede befolkning 8 milliarder mennesker ifølge bl.a. FN’s befolkningsfremskrivning og de nationale folketællingsmyndigheder. Mange af disse lever i ekstrem fattigdom og efterspørger kun i meget beskedent omfang energi. Men i de seneste år er der sket den glædelige udvikling, at flere og flere af klodens fattige er på vej ud af fattigdommen og får del i en stigende økonomisk velstand.

I store dele af verden går udviklingen stærkt med et større forbrug af varer og tjenesteydelser – og dermed stigende efterspørgsel efter energi. For de mennesker, der får bedre levevilkår, er dette godt, men det er ikke bæredygtigt for det globale klima, hvis det udvidede energiforbrug skal dækkes af fossile brændsler.

Klimatruslen er nærværende

Iskapperne ved verdens poler svinder med større hast, end forskerne hidtil har regnet med. Det fremgår af den seneste rapport fra FN’s klimapanel, der blev publiceret i marts 2023. Rapporten beskriver potentielle havvandsstigninger på måske 60-110 cm i år 2100 med ødelæggende konsekvenser for mennesker og miljø, hvis udledningen af CO2 fortsætter uden politisk indgriben.

Læs artikel fra dr.dk om IPCC´s rapport her og tjek rapporten her.

Højere temperatur forværrer klimaet

Afbrændingen af fossil energi som olie, kul og naturgas har nemlig store negative konsekvenser. Først og fremmest på grund af udledningen af CO2, der medfører en stigning i klodens middeltemperatur, som ændrer klima og økosystemer.

Ifølge FN er konsekvenserne af en klimaforværring uoverskuelige for verdens befolkning, hvis den globale middeltemperatur stiger mere end 2 grader. Gletsjere vil smelte, og havniveauet vil stige, og dermed risikerer små øsamfund i yderste konsekvens at forsvinde. Samtidig vil vi opleve flere ekstreme vejrfænomener over hele kloden såsom tørke, hedebølger og orkaner. Allerede nu viser de seneste års erfaringer, at disse fænomener forekommer oftere.

Uret tikker

Politisk bliver der løbende lavet aftaler i FN-regi om det globale klima – senest i 2023. Det er et vigtigt men utilstrækkeligt skridt til at imødegå det stigende forbrug af fossil energi, som i øvrigt kendetegner udviklingen.

Selvom der i flere lande er sat mere fart på udvikling af vindenergi og andre bæredygtige energiformer, øges behovet for at ændre energiforbruget derfor for hver dag, der går.

Læs uddybende om Klimarådets status for de danske klimamål og arbejdet med de internationale forpligtelser.

Det bæredygtige klima