Skip to main content

Vedvarende energi i energisystemet

Illustration fra filmen: Smart Energy Systems – om vejen til et fossilfrit Danmark. Filmen giver en indføring i det vedvarende energi system, som vi er i fuld gang med at etablere. Se filmen her.

I Danmark har vi besluttet at gøre os fri af fossile brændsler. Derfor skal vores energisystem omdannes til 100 pct. vedvarende energi. Og arbejdet er i fuld gang.

Vindenergi på land og hav er langt den største vedvarende energikilde, vi har i Danmark. Derfor kommer vind til at spille en hovedrolle i den grønne omstilling af vores energisystem. Opstilling af solceller har dog i de seneste år spredt sig nærmest eksplosivt over hele landet. Dette forventes at fortsætte. Folketinget har med stort flertal besluttet at opstilling vind- og solenergi skal firedobles frem mod 2030.

Men vind og sol er en stor udfordring for et energisystem, der er bygget til fossile brændsler. Energiproduktionen fra vind og sol fluktuerer afhængig af vejr og vind. Så hvilken energi skal træde til, når der ikke er vind- og solenergi til rådighed? Løsningen er Det vedvarende Energisystem eller på engelsk: Smart Energy Systems. Et system som danske forskere fra bl.a. Aalborg Universitet har spillet en hovedrolle i udviklingen af.

Det vedvarende Energisystem viser også, hvordan vi på sigt får skabt et energisystem, hvor også biler, skibe og fly bruger fossilfri energi?

I det følgende vil vi beskrive, hvordan energisystemet i Danmark har udviklet sig frem til idag, og hvordan det nye – Det vedvarende Energisystem kommer til at se ud. Hvordan energien vil blive produceret, distribueret og forbrugt. Du vil også få information om de forskellige vedvarende energi-teknologier og konkrete anlæg, som allerede er etableret.

Du kan starte introduktionen ved at klikke på “Det vedvarende energisystem” i linket herunder. Herfra vil du blive ledt videre til en gennemgang af de enkelte energibaner i energisystemet.

Du kan se små korte animationsfilm om de enkelte energibaner i Det vedvarende Energisystem – klik på billedet her til højre:

Det vedvarende energisystem

Energisystemet dengang og nu

Vejen mod et 100 % vedvarende energisystem indebærer store ændringer. For at forstå hvad det betyder i virkelighedens verden, så starter vi med et kig på energisystemet sådan som det så ud, før der for alvor kom vindenergi i Danmark.

Læs mere

Energisystemet fra 1980érne og frem

Energisystemet i dag

Energisystemet frem mod 2030 & 2050

Energibaner

Energibane 1: Vind, sol & bølger til el

Vind, sol og bølgeenergi producerer på forskellig vis el til det vedvarende energisystem.

Energibane 2: vind, sol & bølger til varme

Vind, sol og bølger og geotermiske anlæg kan med fordel bruges til at producere varme.

Energibane 3: Biomasse & affald til el

I det vedvarende energisystem vil biomasse levere en mindre, men vigtig del af elproduktionen.

Energibane 4: Biomasse & affald til varme

Biomasse er en stor kilde til vedvarende energiproduktion i Danmark – herunder til varme.

Energibane 5: Vind, biomasse & affald til transport

På sigt skal vindmøller – og i mindre grad sol og bølger – levere store mængder af energi til transportsektoren.

Energibane 6: Spildvarme til varme

Et moderne samfund leder hver dag store mængder af spildvarme ud i den blå luft eller havet til ingen verdens nytte.

Energibane 7: Fjernkøling

Fjernkøling er et nyt fænomen i Danmark.

Alle energibaner

De 7 energibaner udgør samlet set Det vedvarende energisystem.