Skip to main content

Om VidenOmVind

VidenOmVind har som overordnet mål at bidrage til, at opstillingen af nye vindmøller i kommunerne sker på et veloplyst grundlag med henblik på at fremme et godt naboskab til vindmøllerne. Formålet er at skabe en god dialog såvel lokalt som nationalt med naboer, borgere, politikere, embedsmænd og journalister.

VidenOmVind ledes af sekretariatsleder Anton Gammelgaard og har kontor på Fredensgade 28b, 8000 Aarhus C. Kontakt VidenOmVind på telefon 29 25 65 23. Mailadresse: ang@videnomvind.dk  

Bag VidenOmVind står følgende organisationer og virksomheder:

Siemens Gamesa Renewable
Energy

Vestas Wind Systems A/S

Best Energy A/S

Dansk Vindenergi ApS

Energicenter Nord ApS

Energi Fyn

European Energy A/S

Eurowind Energy A/S

GK Energi ApS

HOFOR VIND A/S

Skovgaard Energy

Wind Estate A/S

NRGI Renewables