Skip to main content

Samfund

Hvor kommer vindmøllerne fra, og hvordan har de fået den store samfundsmæssige betydning, som er en realitet i dag? Dette belyses udtømmende i bogen ”Da Danmark fik vinger”, der er forfattet af historikeren Flemming Petersen og udgivet i februar 2018. En bog, der fortæller historien om den moderne danske vindmølle og dens rolle for energiforsyning, grøn omstilling, eksport og arbejdspladser.

Desuden kan man få en hurtig introduktion til historien i nedenstående video.

(Videoen er produceret i 2011 og oplyser, at el fra vindmøller udgør 20 pct. af Danmarks elforsyning. Siden dengang har udviklingen taget fart, og vindmølleproduceret el bidrager i dag med over 50 pct. af elforsyningen.

Læs mere her

Se flere flere små film fra VidenOmVind her.

Samfundsmæssige fordele ved vindmøller

Læs mere

Problemerne med fossile
brændsler

Vindmøller fremmer folkesundheden

Valutaindtjening og beskæftigelse

Vindmøller på land er den billigste løsning

Fremtidig prisforskel til fordel for vindenergi

Samfundsmæssige udfordringer ved vindmøller

Læs mere

Svingende produktion ændrer energisystemet

Smart Grid