Skip to main content

Uafhængigheden

Under den første oliekrise i 1970’erne opdagede danskerne, hvor svært det er, hvis et lands energiforsyning er afhængig af en enkelt energikilde fra et bestemt område i verden, man ikke selv har indflydelse på. Oliekrisen øgede bevidstheden om, at det er vigtigt at interessere sig for alternative energiformer, og det gav stødet til, at mange mennesker begyndte at eksperimentere og udvikle vedvarende energi.

I dag er den globale efterspørgsel efter energi stærkt stigende og indgår som et vigtigt hensyn i staternes sikkerhedspolitik. Samtidig spiller de vestlige lande ikke længere den samme dominerende rolle i verdenspolitikken som under oliekrisen i 70’erne. Nye stormagter har meldt deres ankomst og forventes at spille en større rolle på den globale scene, og det betyder, at rollefordelingen i international politik er under forandring.

Vedvarende energi kan frisætte Danmark

Både ud fra klimahensyn og forsyningssikkerhed er der i Danmark bred politisk enighed om, at vi skal gøre os uafhængige af fossil energi. Det langsigtede mål er at blive selvforsynende med vedvarende energi. Helt konkret har Folketinget besluttet, at vi i Danmark skal være uafhængig af fossile brændstoffer i el- og varmesektoren senest i 2030. For hele vores transportsektor – biler, skibe og fly, etc. – er det 2050.

En vigtig forudsætning for at nå de fastsatte mål er en stor produktion af vindenergi. Både fordi vindenergi sammen med sol er mest konkurrencedygtig, og fordi hele vindenergi-teknologien allerede er så udviklet, at den er klar til at levere de store mængder af vedvarende energi til omlægningen af vores energiforsyning, som er påkrævet.

Læs mere om det vedvarende energisystem her.