Skip to main content

Planlægning

Folketinget har udstukket de overordnede retningslinjer for vores energipolitik. Afgørelsen af hvor de landbaserede vindmøller skal stå, sker i kommunerne i et samarbejde mellem de parter/interessenter, som medvirker i den kommunale planlægningsproces. Her er den kommunale forvaltning omdrejningspunkt for at gennemføre processen, så sagsbehandlingen har god kvalitet, og borgerne i kommunen har mulighed for at blive hørt og komme med ændringsforslag eller indsigelser.

I menuerne nedenfor findes uddybende information om nøgleinteressenterne i planlægningsprocessen samt gode råd til, hvordan man fremmer en optimal proces. Desuden er der i en række videoer illustreret et konkret planlægningsforløb for et vindmølleprojekt i Vestjylland, og der er en guide, som giver et overblik over de formelle faser i planlægningsprocessen. Men allerførst skal vi introducere et helt nyt tiltag vedrørende planlægning og VE: Statslige energiparker.

Statslige energiparker

Læs lovforslaget her

Fire nøgleinteressenter

Afhængig af hvor og hvordan et konkret projekt realiseres, kan kredsen af interessenter omfatte forskellige grupper, foreninger og organisationer i lokalsamfundet. De primære interessenter er dog typisk:

Læs mere

Flere svar på den gode proces

Tidlig dialog fremmer forståelse for hinanden – De lokale interessenter har i fællesskab ansvaret for den gode proces, som har stor betydning for at opnå forståelse for placeringen af vindmøllerne.

Læs mere

Historien om et lokalt vindmølleprojekt

Læs mere

Guide til den formelle planlægningsproces

Læs mere

Udpegning af vindmølleområder

Udnyttelse af udpegede vindmølleområder

Vurderinger af de miljømæssige konsekvenser

Typiske trin i kommuneplanlægningsprocessen

Vindmøllernes placering i landskabet

Planlægning for et konkret vindmølleprojekt

Planlægning for vindmøller på havet