Skip to main content

Fordele og ulemper ved vindmøller

Vindmøller har både fordele og ulemper. Samfundsøkonomisk er der en række fordele ved at omstille energiforsyningen til vedvarende energi, og her spiller vindmøller på land en vigtig rolle. Men som med andre tekniske anlæg er der også ulemper forbundet med vindmøllerne.

Nedenfor finder du uddybende information om fordele og ulemper. Dels på et overordnet niveau, der generelt oplyser om befolkningens og naboernes holdning til vindmøller på land og perspektiverer støjgenerne ved vindmøller i forhold til trafikstøj. Dels ved at belyse de konkrete fordele og ulemper, som har særlig interesse for den kommende vindmøllenabo.

Koeer Der Kysser Vandret

Fordele og ulemper i et bredere perspektiv

Læs mere

Vindmøller er drivkraften

Færre vindmøller og huspriser

Bred tilslutning

Omfattende naboskabsanalyse

Mindretal tæt på møllerne oplever ulemper

Få borgere klager over vindmøllerne

Trafikstøj og vindmøllestøj

Fordele for vindmøllenaboer

Konkrete fordele for vindmøllenaboen

Læs mere

Bonusordning

Erstatning for evt. værditab

Konkrete ulemper for vindmøllenaboen

Læs mere

Støj

Vindmøller og almindelig støj

Vindmøller og lavfrekvent støj

Miljøbeskyttelsesloven gælder også vindmøller

Mange faktorer har betydning for lydoplevelsen

Vindmøllestøj sammenlignet med andre støjkilder

Skyggekast

Kun 10 timer om året

Eventuelt værditab på ejendommen

Den visuelle oplevelse

Placeringen fastlægges

Helbredsmæssig påvirkning

Påvirkning af dyre- og fugleliv