Skip to main content

Det vedvarende energisystem

Vejen til et 100% vedvarende energisystem – også kaldet Smart Energy Systems – indebærer store ændringer. For at forstå, hvad det betyder i den virkelige verden, starter vi med et kig på energisystemet før vindenergien kom ind i billedet. Herfra bevæger vi os frem til i dag og videre mod uafhængighed af fossile brændsler i el og varme i 2030 og transport i 2050.

Energisystemet fra 1980érne og frem

Energisystemet i dag

Energisystemet mod 2030 & 2050

Energibaner

Dengang

Frem til 1980érne, før vedvarende energi blev en del af Danmarks energisystem, blev energien i Danmark produceret på kul, olie og gas. Det skete i 3 adskilte sektorer for henholdsvis el-, varme- og gas. Her blev al energi produceret og distribueret uden nogen nævneværdig integration de 3 sektorer imellem.

Udsving i efterspørgslen på energi blev populært sagt klaret ved, at man hældte mere kul i kedlerne. Energien blev produceret, når der var brug for den.

 Illustration fra filmen Smart Energy Systems

I dag

Vind og sol er i dag store energikilder i Danmark. I 2022 bidrog de med hele 59,3 % af vores elforbrug. Vindenergi bidrog alene med hele 53,4 pct.

Den store andel af vedvarende energi betyder, at vi i Danmark skal bruge el, når den vedvarende energi er til rådighed – når der er rigeligt af den. Og den producerede el skal altid flyde derhen, hvor der er brug for den, hvor der er efterspørgsel.

Nogle gange producerer vi mere vind- og solenergi, end elsystemet kan aftage. Derfor skal el også bruges til produktion af varme i kraft-varme- og fjernvarmeværkerne. Og om kort tid skal el via brint også konverteres til grøn gas til transportsektoren.

På den måde bliver de tre energisystemer: el, varme og gas til et sammenhængende energisystem, hvor energien flyder mellem de tre tidligere adskilte sektorer.

Derudover er det vigtigt, at vi bruger vores energi effektivt og har gode elforbindelser til udlandet. I situationer med overskud af vindenergi i Danmark skal vi nemlig eksportere energien til markedspris. I tilfælde af underskud af el – ved f.eks. vindstille – skal vi importere vandkraft fra Norge eller Sverige, etc.

Illustration: Energinet.dk

Mod 2030 & 2050

Hvordan kommer det vedvarende energisystem så helt konkret til at se ud? Hvordan bliver energien produceret og distribueret?

I fremtidens vedvarende energisystem flyder energien frit mellem systemerne for el, varme og transport. Systemet sikrer, at vi bruger så meget af den energi vi producerer indenlands – og først derefter eksporterer vi overskydende energi til udlandet.

Derudover så skal det vedvarende energisystem løse en stor udfordring. Når der er overskud af vedvarende energi – som oftest vindenergi – så skal energien i det vedvarende energisystem kunne lagres til senere brug.

Lagring af energi i det vedvarende energisystem kan ske på flere måder, f.eks:

Vind- og solenergi skal:

  • lagres som varme, når der er overskud af el.
  • bruges i elbiler (og på sigt også lagres i elbiler).
  • konverteres til brint til brug i transportsektoren som elektro fuels (metan/metanol) til brug i biler, lastbiler, skibe og fly.

Biomasse skal:

  • via afbrænding eller som biogas bruges i kraftvarmeværkerne til produktion af både el og varme.
  • via forgasning til brug i transportsektoren som metan/metanol/ammoniak til biler, lastbiler, skibe og fly – eller som metan i det danske gasnet.

Energibaner i det vedvarende energisystem

Det vedvarende energisystem er kendetegnet ved energibaner, som løber på tværs af de 3 sektorer: el, varme og gas / transport. Klik på de enkelte energibaner herunder og få en nærmere beskrivelse af dem hver især.

Du kan også blive introduceret til Det vedvarende Energisystem gennem nogle af vores korte animationer – i webwallén kan du vælge hvilken energibane du vil introduceres til – klik på billedet herunder.

 

Energibane 1: Vind, sol & bølger til el

Vind, sol og bølgeenergi producerer på forskellig vis el til det vedvarende energisystem.

Energibane 2: vind, sol & bølger til varme

Vind, sol og bølger og geotermiske anlæg kan med fordel bruges til at producere varme.

Energibane 3: Biomasse & affald til el

I det vedvarende energisystem vil biomasse levere en mindre, men vigtig del af elproduktionen.

Energibane 4: Biomasse & affald til varme

Biomasse er en stor kilde til vedvarende energiproduktion i Danmark – herunder til varme.

Energibane 5: Vind, biomasse & affald til transport

På sigt skal vindmøller – og i mindre grad sol og bølger – levere store mængder af energi til transportsektoren.

Energibane 6: Spildvarme til varme

Et moderne samfund leder hver dag store mængder af spildvarme ud i den blå luft eller havet til ingen verdens nytte.

Energibane 7: Fjernkøling

Fjernkøling er et nyt fænomen i Danmark.

Alle energibaner

De 7 energibaner udgør samlet set Det vedvarende energisystem.