Skip to main content

DOKTOR VIND & ENERGIEN

Om vindmøllen

Hvad er en vindmølle?

Hvad er en generator?

Vindmøllens gear

Produktionen og forbruget af strøm

Vindmøllens brug af vinden

Vindmøllens effektivitet

Vind, klima & CO2

Energisystemet & Grøn Energi

Generel information:

I teksterne benytter vi betegnelsen carbondioxid samt den kemiske formel CO2. Gennem tiderne har man også brugt udtrykkene kuldioxid, kuldioxyd og kultveilte.

Ofte bruges begreberne vedvarende og ikke-vedvarende energi. I nyere tekster vil begreberne fornybar og ikke-fornybar energi bruges. Fornybare energikilder er en betegnelse for energikilder, som har sin oprindelse i naturens eget kredsløb. Disse vil inden for et menneskelig tidsperspektiv kontinuerlig fornyes og kan dermed anses som uudtømmelige. Det vil sige energi, der kan komme fra sol, vind eller vand.

Til læreren:

Undervisningsmaterialet er målrettet 7. 10. klasse. Det er i særlig grad velegnet til det fællesfaglige fokusområde Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan samt i færdigheds- og vidensområdet Energiforsyning i læseplanerne for 9. – og 10. klasse.

Ophavsret:

Hjemmesiden indeholder materiale (herunder tekst, billeder, illustrationer, animationer og videoer), som er underlagt ophavsret, og må kun anvendes til undervisningsbrug.

Der kan gives tilladelse til at bruge materialet i anden sammenhæng end undervisning ved henvendelse til VidenOmVind og ved tydelig kildeangivelse.

Credit:

@ Vind i Skolen, udgivet maj, 2020.

Redaktion: Anton Gammelgaard

Prokektmedarbejder: Johannes Lyngsgaard

Grafisk design: Lasse Bengtson og Henrik Pasgaard

Materialet er udarbejdet i samarbejde med: Kim Christiansen og Ole Andersen (begge underviser i fysik i Folkeskolen). Stor tak til dem 🙂