Skip to main content
SVAR PÅ REDE HÅND

Forskning og udvikling generelt

New Energy Outlook: Vi styrer mod en 3,3 graders stigning

Der skal virkelig turbo på den globale grønne omstilling, hvis de globale temperaturstigninger teoretisk skal kunne begrænses til under 2 °C i dette århundrede. Det fremgår af den nye New Energy Outlook: Renewables 2020.

Læs mere her

Forskningsrapport: Vindkraft fra Europa kan dække hele verdens strømbehov

Læs mere her

Perspektiver for den vedvarende energi mod 2035. Udgivet af Dansk Energi, november 2017:

VE-Outlook 2017

Perspektiver for den vedvarende energi mod 2035. Udgivet af Dansk Energi, november 2017.

Læs mere her

WMO Greenhouse Gas Bulletin, oktober 2018

CO2-koncentrationen i atmosfæren er den højeste i 800.000 år. Denne rapport fra WMO (2018), der er FN’s meteorologi-organisation, gør status med hensyn til udslippet af drivhusgasser.

Læs mere her

IRENA (International Renewable Energy Agency) - roadmap for renewable energy future, 2016

REmap offers a global plan to double the share of renewables in the world’s energy mix by 2030

Læs mere her

WEO-2016 Special Report: Energy and Air Pollution

Ren luft er afgørende for et godt helbred. På trods af en voksende anerkendelse af dette forhold er problemet med luftforurening langt fra løst. De globale sundhedseffekter risikerer at intensiveres i de kommende årtier.

Læs mere her

Fjernkølingens Potentiale, september 2017

Rapporten belyser potientialet for fjernkøling med udgangspunkt i “Køleplan Danmark” samt danske og udenlandske erfaringer med fjernkøling.

Rapporten er udarbejdet med henblik på at formidle resultatet af “Køleplan Danmark” til en bred kreds af beslutningstagere i Danmark samt belyse fjernkølingens eksportpotentiale.

Læs mere her

Thirty years of North American wind energy acceptance research: What have we learned?

Energy Analysis and Environmental Impacts Division, Lawrence Berkeley National Laboratory.

Rapporten er også publiceret i en peer-reviewed artikel i det videnskabelige tidskrift Energy Research and Social Science. Artiklen kan læses her.

Læs mere her

100% Clean and Renewable Wind, Water, and Sunlight (WWS). All Sector Energy Roadmaps for 139 Countries of the World (27. november, 2015)

Forskere på Stanford University har lavet en køreplan for 139 lande og deres mulighed for at styrke deres økonomier ved at overgå til 100% WWS (vind, vand og sol) i 2050. Danmark indgår i køreplanen. Her kan du se en interaktiv formidling af undersøgelsens resultater.

Læs mere her

Europe’s future secure and sustainable electricity infrastructure

e-Highway2050 projektresultater, november 2015

Læs mere her

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030

Analyse foretaget af Energinet.dk, januar 2015

Læs mere her

Energisektoren skal være spydspids i den globale indsats mod klimaforandringer

Særrapport fra Det Internationale Energiagentur 2015 (engelsk version)

Læs mere her

Ny film: Smart Energy Systems

En film der beskriver Danmarks vej til et fossilfrit energysystem.

Læs mere her

Energy and Climate Change, 2018

World Energy Outlook Special Report 2018

Læs mere her