Skip to main content
Tilbage til oversigt

Vindmøller, klima & miljø

Klimarapporter fra FN´s klimapanel (IPCC)

Her kan du holde dig opdateret på de seneste klimarapporter fra FN´s Klimapanel, IPCC. Siden opdateres løbende af DMI.

Læs mere her

Luftforurening og hjerte-kar-sygdomme (Københavns Universitet, 2017)

Der er en klar sammenhæng mellem luftforurening og forekomsten af hjerte-kar-sygdomme. Denne sammenhæng er illustreret i både danske og internationale studier. Denne videnskabelige undersøgelse er udarbejdet af Københavns Universitet, 2017.

Læs mere her

FN's klimapanel, IPCC, særrapport, SR15

Verdens CO2-udledninger skal ned, hvis vi skal holde temperaturstigningerne under 1,5 grader, konstaterer FNs klimapanet i denne rapport.

Læs “Headline Statements” ifm. offentliggørelsen af rapporten, oktober 2018.

Læs artikler på dansk om rapporten her.

Læs mere her

Snow, Water, Ice, Permafrost in the Arctic (SWIPA) - 2017

This subsite contains information products and materials presenting the results of the 2017 Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA) assessment coordinated by AMAP – updating the earlier (2011) SWIPA assessment.

Læs mere her

World Meteorological Organization
"State of the Climate 2018"

Den globale temperatur nåede et gennemsnit på 1 grad over det “før-industrielle niveau, og ekstremt vejr påvirkede liv og bæredygtig udvikling på alle kontinenter. Det fremgår af rapporten “State of the Climate 2018”, der er udsendt af 450 forskere fra 62 forskellige lande. “State of the climate” udsendes årligt af De Nationale Centre for Miljøinformation ved det amerikanske institut NOAA.

Læs mere her

"Empty promises – G20 subsidies to oil, gas and coal produktion"

G20 landene ydede i 2014 ca. 78 mia. dollars i tilskud til produktion af fossile brændsler. Det fremgår at rapporten ”Empty promises – G20 subsidies to oil, gas and coal produktion” som netop er udkommet. Rapporten er udgivet af Oil Change International (OCI). Storbritanien´s førende uafhængige tænketank for international udvikling og humanitære anliggender.

Læs mere her

100% Clean and Renewable Wind, Water, and Sunlight (WWS). All Sector Energy Roadmaps for 139 Countries of the World (27. november, 2015)

Forskere på Stanford University har lavet en køreplan for 139 lande og deres mulighed for at styrke deres økonomier ved at overgå til 100% WWS (vind, vand og sol) i 2050. Endvidere indeholder undersøgelsen konkrete tal for jobskabelse samt udgifter og besparelser ift klima og miljøpåvirkningen ved at overgå til 100% VE. Danmark indgår i køreplanen.

Her kan du se en interaktiv formidling af undersøgelsens resultater.

Læs mere her

Klimarådet: "Omstilling med omtanke – status og udfordringer for dansk klimapolitik"

Hvor vi står i forhold til at nå målet om et lavemissionssamfund, og hvad der er de største udfordringer i de kommende år for den grønne omstilling i Danmark. På den baggrund kommer Klimarådet med en række anbefalinger, der skal sikre en balanceret omstilling i løbet af de næste 35 år.

Læs mere her

IEA: Vindkraft er vigtig i kampen mod klimaforandringer

Energiproduktion og forbrug står for to tredjedele af verdens drivhusgasser Derfor er det afgørende at reducere udledning i energisektoren markant. Det er hovedkonklusionen i denne særrapport om energi og klima, som Det Internationale Energiagentur (IEA) har fremlagt.

Læs mere her

Danmarks Klimacenter: Fremtidige klimaforandringer i Danmark

Rapport, nr. 6 2014

Rapporten præsenterer observationer af vandstanden siden 1900 korrigeret for landhævning og scenarier for fremtidens havniveaustigninger. Klimaforandringerne forventes at tiltage frem mod 2100, det vil medføre højere temperaturer, mere vinternedbør, flere og mere intense ekstreme vejrhændelser samt et stigende havniveau. Men den præcise udvikling er usikker og afhænger især af, hvor store mængder drivhusgasser, der slippes ud i atmosfæren i fremtiden.

Læs mere her