Skip to main content

*Information om CO2-tallene

Den angivne fortrængning svarer til den mængde CO2, som ville være blevet udledt, hvis vindmøllernes produktion af grøn strøm blev erstattet af strøm produceret på et gennemsnitligt dansk fossilt kraftværk.

Vindmøller:

Energistyrelsens Energistatistik informerer om dansk elproduktion fra fossile kilder: (https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/energistatistik2021.pdf). Publikation giver mulighed for at udregne den gennemsnitlige udledning fra de danske fossile elproduktionsanlæg:
Den samlede elproduktion fra fossil energi for 2021 (23.826 TJ) på side 12
Den samlede CO2e-udledning for elproduktionen for 2021 (4.712.000 ton) på side 40. Omregning heraf resulterer i en udledning på 712 g/kWh.

Den energi der går til produktionen af møllerne og deraf kommende CO2-udledning, er på baggrund af producenternes oplysninger sat til max. 0,010 g/kWh. Det giver en samlet fortrængning pr. kWh på 0,702 g/kWh på strøm produceret på et gennemsnitligt dansk fossilt kraftværk.

Andre aktører har anvendt andre tal for CO2 fortrængningen. Således har danske EA Analyse offentliggjort en udregning der kommer frem til en emission på 875 g/kwh ved et produktionsmix på 80 % kulkraft, 15 % naturgas og 5 % VE-anlæg. Dansk Energi går i en rapport fra 2017 ud fra et energimix med bl.a. naturgas og biomasse og har her sat fortrængningen til 0,665 g/kwh (side 6).

 

Solceller:

CO2-udledningen fra produktionen af solceller forbrugt direkte eller tilført nettet er 54 g/kWh – jf. data fra IEA (Report IEA-PVPS T12-17 fra 2020)

 

Det danske energisystem

Hvis man forholder VE-produktionen fra anlægget specifikt til det danske energisystem, hvor der i forvejen er en stor del af vedvarende energi fra primært vind, sol og biomasse, så er tallet for CO2-fortrængningen naturligvis mindre (kilde: Energinets miljødeklaration). Når du i 2022 tændte for kaffemaskinen hjemme i køkkenet eller for maskinen på arbejdspladsen, så medførte forbruget af hver kilowatttime en udledning på 132 g/kWh. Produktionen af el baseret på vedvarende energi (biomasse, vandkraft medregnet) voksede i 2022 til 81,4 pct. af den indenlandske elforsyning mod 71,9 pct. i 2021. (ENS, Energistatistik 2022)