Skip to main content

*Information om CO2-tallene

 

Vindmøller:

Den angivne fortrængning svarer til den mængde CO2, som ville være blevet udledt, hvis vindmøllernes produktion af grøn strøm blev erstattet af strøm produceret på et gennemsnitligt dansk fossilt kraftværk.

Hvordan regnes det ud? Jo, Energistyrelsens Energistatistik* giver mulighed for at udregne den gennemsnitlige udledning af CO2 ved produktion af el på danske kraftværker: Den samlede elproduktion fra fossil energi for 2021 var på 23.826 TJ – kan ses på side 12. Den samlede CO2e-udledning for elproduktionen for 2021 var på 4.712.000 ton – se side 40. Omregning heraf resulterer i en udledning på 712 g/kWh.

Den energi der går til fabrikationen af vindmøllen giver en mindre CO2-udledning. På baggrund af producenternes oplysninger er denne sat til max. 0,010 g/kWh.

Det betyder, at hvis vi erstatter grøn strøm fra en vindmølle med strøm produceret på et gennemsnitligt dansk fossilt kraftværk, så ville der blive udledt 0,702 g/kWh. 

Derfor skriver vi, at grøn strøm fra en vindmølle fortrænger 0,702 g/kWh den producerer.**

 

* https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/energistatistik2021.pdf)

** Andre aktører har anvendt andre tal for CO2 fortrængningen. Således har danske EA Analyse offentliggjort en udregning der kommer frem til en emission på 875 g/kwh ved et produktionsmix på 80 % kulkraft, 15 % naturgas og 5 % VE-anlæg. Dansk Energi går i en rapport fra 2017 ud fra et energimix med bl.a. naturgas og biomasse og har her sat fortrængningen til 0,665 g/kwh (side 6).

 

Solceller:

CO2-udledningen fra produktionen af solceller forbrugt direkte eller tilført nettet er 54 g/kWh – jf. data fra IEA (Report IEA-PVPS T12-17 fra 2020)

 

Det danske energisystem

Hvis man forholder CO2 udledningen fra el specifikt til det danske elnet, hvor der i forvejen er en stor del af vedvarende energi fra primært vind, sol og biomasse, så er tallet for CO2-fortrængningen naturligvis mindre (kilde: Energinets miljødeklaration). Når du i 2023 tændte for kaffemaskinen hjemme i køkkenet, så medførte forbruget af hver kilowatttime en udledning på 96 g/kWh. Produktionen af el baseret på vedvarende energi (biomasse, vandkraft medregnet) voksede i 2022 til 81,4 pct. af den indenlandske elforsyning mod 71,9 pct. i 2021. (ENS, Energistatistik 2022)