Skip to main content
Tilbage til oversigt

Hvad betyder opstilling af vindmøller for beskæftigelse og eksport?

Vindmølleindustrien i Danmark står på ryggen af årtiers pionérarbejde med opstilling af vindmøller i alle dele af landet. I dag er der opstillet ca. 5000 vindmøller i Danmark. Ca. 4200 af disse står på land.

Hjemmemarkedet udgør kun en lille del af vindmøllebranchens samlede omsætning, men Danmark har som rollemodel stor betydning for afsætningsarbejdet på eksportmarkederne. Dertil kommer, at hele forsknings- og udviklingsarbejdet med blandt andet test af nye vindmøller er afgørende for at fastholde den internationale førerposition, som den danske vindmøllebranche fortsat har.

Antal beskæftigede 2006 - 2020:

Stor samfundsøkonomisk betydning

Vindmøllebranchen har stor betydning for samfundsøkonomien. I 2020 beskæftigede branchen 32.721 personer fordelt på store produktionsvirksomheder og en underskov af servicevirksomheder og underleverandører. Omsætningen var i 2020 på 128,5 mia. kr – heraf havde energiselskaberne en omsætning på 13,4 mia. kr.

I 2021 blev der eksporteret af vindteknologi for 49,1 mia. kr. I 2020 var tallet 54,1 mia. kr. Det var et fald på 21 pct. ift. rekordåret 2019 og skyldes i høj grad følgevirkninger fra coronaen. Hvis man sammenligner med 2018 er vindeksporten i 2020 kun faldet med 3,4 pct.

I et lidt bredere samfundsmæssigt perspektiv har vindmøllebranchen væsentlig betydning. En analyse fra 2017 godtgør således, at branchens aktiviteter skaber godt 85.000 fuldtidsstillinger, når man medregner afledte effekter i andre brancher samt forbrugseffekter som følge af det forbrug af lønindkomst, som medarbejderne i vindmøllebranchen har.

 

Mange arbejdspladser vest for Storebælt

Hvis man kigger nærmere på den regionale beskæftigelse i vindmøllebranchen i 2020, står Region Midtjylland igen i spidsen med 11.590 ansatte. Region Syddanmark er den region med næst flest ansatte i vindmøllebranchen med 7.518 fuldtidsbeskæftigede og derved 25 pct. af beskæftigelsen i branchen.
Samlet set arbejder 81 pct. af de ansatte i vindmøllebranchen, uden for Region Hovedstaden.

I årene fremover er der store muligheder for at øge eksporten af vindmøller fra Danmark og dermed også beskæftigelseseffekten.I takt med den uomgængelige omstilling til vedvarende energi, der er et resultat af klimaændringerne, sætter flere og flere lande ambitiøse mål for opstilling af vindmøller. Det gælder på markeder over hele verden og understøttes af, at verdens lande i FN’s regi har indgået en klimaaftale i december 2015.

Uddybende information:

Green Power Denmark: Branchestatistik 2021

Green Power Denmark: Vindmøllebranchens samfundsbidrag 2021

WindDenmark: Arbejdspladser og eksport 2020

World Energy 2018-2050: Annual Report (part 1)

Green Power Denmark: Eksport af energiteknologi og -service 2021