Tilbage til oversigt

Hvad betyder opstilling af vindmøller for beskæftigelse og eksport?

Vindmølleindustrien i Danmark står på ryggen af årtiers pionérarbejde med opstilling af vindmøller i alle dele af landet. I dag findes der over 4.300 danske vindmøller, hvoraf hovedparten står på land. Hjemmemarkedet udgør nu kun en lille del af branchens samlede omsætning, men Danmark har som rollemodel stor betydning for afsætningsarbejdet på eksportmarkederne. Dertil kommer, at hele forsknings- og udviklingsarbejdet med blandt andet test af nye vindmøller er afgørende for at fastholde den internationale førerposition, som den danske vindmøllebranche fortsat har.

Antal beskæftigede 2006 - 2019:

Stor samfundsøkonomisk betydning

Vindmøllebranchen har stor betydning for samfundsøkonomien. I 2019 beskæftigede branchen 33.159 personer fordelt på store produktionsvirksomheder og en underskov af servicevirksomheder og underleverandører – en stigning på 1,1 pct. Omsætningen var i  2019 på 143 mia. kr. En anelse lavere end i 2018.

I 2019 var eksporten af vind-energiteknologi på 68,5 mia. kr., mens der i 2020 blev eksporteret for 54,1 mia. kr. Det er et fald på 21 pct. 2019 var dog et rekordår for eksporten af vindmøller og dele dertil. Hvis man sammenligner med 2018 er vindeksporten i 2020 kun faldet med 3,4 pct.

I et lidt bredere samfundsmæssigt perspektiv har vindmøllebranchen væsentlig betydning. En analyse fra 2017 godtgør således, at branchens aktiviteter skaber godt 85.000 fuldtidsstillinger, når man medregner afledte effekter i andre brancher samt forbrugseffekter som følge af det forbrug af lønindkomst, som medarbejderne i vindmøllebranchen har.

Mange arbejdspladser vest for Storebælt

Beskæftigelsesmæssigt betyder vindmøllebranchen mest i regionerne vest for Storebælt. Region Midtjylland havde igen i 2018 flest ansatte i den industrielle del af vindmøllebranchen, nemlig 11.802 ansatte. Det svarer til 38 pct. af branchens samlede beskæftigelse, mens hele 56 pct. af branchens omsætning ligger i Midtjylland.

Samlet set arbejder 82 pct. af de ansatte i vindmøllebranchen, uden for Region Hovedstaden.

I årene fremover er der store muligheder for at øge eksporten af vindmøller fra Danmark og dermed også beskæftigelseseffekten.I takt med den uomgængelige omstilling til vedvarende energi, der er et resultat af klimaændringerne, sætter flere og flere lande ambitiøse mål for opstilling af vindmøller. Det gælder på markeder over hele verden og understøttes af, at verdens lande i FN’s regi har indgået en klimaaftale i december 2015.