Tilbage til oversigt

Hvad er P2X?

Grønne gasser, Elektrofuels, Flydende el, Power to Gas. Benævnelserne dækker alle over flydende eller gasformige brændstoffer indeholdende brint produceret via elektrolyse med grøn strøm – som oftest fra vindmøller eller solceller.

P2X er fællesbetegnelsen. X’et symboliserer de forskellige slutprodukter.

De forskellige former for P2X

P2X baserer sig på brint fremstillet af VE-strøm via elektrolyse. Brinten kan enten bruges direkte i transportsektoren eller omdannes til forskellige former for elektrofuels via syntese med eller uden kulstof.

  • Direkte anvendelse: Brint til brug i transportsektor og industrielle processer.
  • Syntese uden kulstof: Brændstof i form af ammoniak til brug i skibsfart, kemisk produktion og gødningsproduktion.
  • Syntese med kulstof: Kulstof tilsættes brinten for at få kulstofbaserede elektrofuels, som er nødvendige til fly, i kemisk produktion og i industrien.

En opgraderet biogas eller forgasningsgas / syntesegas (pyrolyse) kan også danne udgangspunkt for fremstilling af kulstofbaserede elektrofuels, hvor der tilsættes mindre mængder af brint.

Elektrolyse kan bruges til at fremstille brint. En elektrolysecelle bruger elektricitet til at spalte vandmolekyler (H2O) til brint (H2) og ilt (O2). Derved bliver den elektriske energi omdannet til kemisk bundet energi i brintmolekylerne.  

Hvad er meningen?

Men hvad er den dybere mening med disse P2X produkter? Jo, i Danmark har vi besluttet, at gøre vores energisystem uafhængigt af fossile brændsler. For el- og varmesektoren skal de ske senest i 2030. For transportsektoren inden 2050.

I udviklingen af vores energisystem til vedvarende energi vil vind og sol blive vigtige og store leverandører af energi. Men i takt med at vi producerer mere og mere vind- og solenergi, vil vi få tidspunkter, hvor der produceres mere grøn strøm, end vi kan forbruge her og nu – typisk når det blæser meget eller om natten, når forbruget er lavt. I de situationer får vi brug for at lagre den overskydende vind- og sol energi i en anden form end strøm.

Det er her P2X kommer ind i billedet. Af mange grunde – blandt andet økonomiske – kan lagringen ikke ske i store batterier. Den strøm vi ikke kan forbruge her og nu, skal i stedet omdannes til P2X og lagres for på et senere tidspunkt at indgå i vores energiforbrug.

P2X vil kunne bruges overalt i vores energisystem – også som afløser for naturgassen. Men i mangel af alternativer kommer P2X til især at spille en vigtig rolle i udfasningen af de fossile brændstoffer i transportsektoren. Sagen er nemlig den, at el i batterier med fordel kan bruges som drivmiddel i personbiler, men når det drejer sig om lastvogne, tog, skibe og fly, så har P2X klare fordele. Bl.a. at flere af de grønne P2X elektrofuels kan distribueres fra tankstationer.

Illustration fra filmen: Smart Energy Systems:

Handlingsplan

Energinet.dk har udarbejdet en handlingsplan for, hvordan selskabet kan understøtte P2X-udviklingen i Danmark. Planen peger på fire grundlæggende indsatsområder:

  • Indfødningszoner, som skal gøre det muligt at modtage store mængder VE, uden at al energien skal transporteres rundt i elnettet på land.
  • Brint-infrastruktur, som skal gøre det muligt at lagre og transportere brint.
  • Distribueret P2X, som er grundlaget for at få taget hul på P2X-udviklingen med mindre anlæg tilsluttet vilkårlige steder i elnettet.
  • Slutbrugeren af et P2X-produkt skal være sikker på, at det er produceret med grøn strøm.

Her kan du se et interaktivt kort over hvordan elektrofuels / P2X kommer til at indgå i vores energisystem.

Læs mere om det vedvarende energisystem her.