Skip to main content
Tilbage til oversigt

Hvad mener danskerne om vindenergi?

Mediedebatten kunne let give det indtryk, at danskerne generelt er imod vindmøller på land. Det er dog ikke tilfældet. Siden 1990’erne er der med jævne mellemrum foretaget opinionsundersøgelser, der har testet danskernes holdning til fortsat udbygning med vindenergi. De viser alle, at der er en stor og vedholdende tilslutning. De nyeste analyser viser sågar en stærk forøget opbakning til opstilling af vindmøller og anden VE i egen kommune.

Ifølge Trygfondens ”Tryghedsmåling 2022” har krigen i Ukraine udløst et massivt holdningsskred, der har skubbet til grundfæstede positioner på tværs af det politiske spektrum – herunder ændret danskernes holdning til vindmøller i nabolaget.

Tilslutningen til en hurtig udbygning af vedvarende energi er tæt på at være enstemmig, konkluderer undersøgelsen. Undersøgelsen konstaterer også, at der er markant færre forbehold over for vindmøller i nabolaget, der kan mindske afhængigheden af russisk energi. Tre fjerdedele af befolkningen siger OK til at placere vindmøller i deres kommune – langt flere end før krigen.

Danskerne mener

Bør Danmark være foregangsland og gå forrest i den grønne omstilling? Sådan spurgte Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i 2019. 67 pct. sagde ja af de 1.007 adspurgte danskere – også selv om en grøn omstilling kan have økonomiske omkostninger. 81 pct. svarede også ja til, at Danmark skal tage førertrøjen på og være blandt de bedste i verden til grønne løsninger. Kun 3 procent er ikke enige.

I en Megafonmåling fra 2015 vedrørende vindenergi generelt svarede 9 ud af 10 danskere, at Danmark også i fremtiden bør udbygge med vindenergi. 85 pct. foretrækker vindenergi som den energiform, Danmark bør satse på frem til 2030. Læs mere om undersøgelsen her.

Kilde: Megafon – læs mere om undersøgelsen her

Megafon 2018 – vedrørende kystnære havvindmøller

Trods mange protester mod de kystnære vindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord er et stort flertal af befolkningerne i kommunerne langs Vestkysten faktisk positivt indstillet over for mølleparkerne.

Det er resultatet af en meningsmåling, som Megafon lavede for mølleopstilleren Vattenfall.

Megafon spurgte 600 borgere i de tre nabokommuner Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Thisted om deres holdning til de kystnære vindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. 72 pct, eller næsten tre fjerdedele, svarede, at opførelsen af vindmølleparkerne er positiv eller meget positiv. Kun 14 pct. er negative.