Skip to main content
Tilbage til oversigt

Hvor kommer strømmen fra?

Danmark er stærkt forbundet med elkabler og højspændingsledninger til vores nabolande, og vi kan stort set importere eller eksportere, hvad der svarer til hele vores totalforbrug. Derfor kan opgørelsen over, hvor strømmen kommer fra, foretages på flere måder.

Elektronerne fra vindstrøm, kulkraft eller atomkraftværker kan ikke skelnes fra hinanden i elsystemet, og derfor kan man heller ikke sætte et ”filter” op og måle, om det præcist er vind- eller kulkraft, der kommer ud af stikkontakten. Vi ved, hvad der bliver produceret og eksporteret/ importeret i en given time, men man kan ikke præcist se, om det er elektroner fra vindenergi, der ryger gennem det ene kabel og sol eller kulkraft i det andet.

Energinets miljødeklaration

Derfor laver Energinet hvert år en beregning og dermed et estimat over, hvor strømmen fysisk kommer fra. Det er Energinets miljødeklaration. Den viser, hvordan en dansk kWh er produceret – hvor strømmen kommer fra set som et gennemsnit over et helt år. Beregningerne er lavet ud fra al indenlandsk produktion og forbrug samt den import og eksport, der time for time sker henover året.

Generel deklaration

Der findes også en anden opgørelse, den såkaldte generelle deklaration. Den siger ikke noget om den strøm, som fysisk kommer ud af stikkontakten. Den er et led i et samlet EU-regnskab over strømproduktion. Det er alene en regnskabsteknisk opgørelse, der viser markedet af grønne certifikater og sammensætningen af den strøm, der ikke sælges som grønne certifikater.

Derfor kan Energinets miljødeklaration godt vise, at der et år kom 4 pct. atomkraft ud ad af danskernes stikkontakter, mens den generelle deklaration viser 20 pct. Det første er et udtryk for, hvad der sker i den fysiske verden – hvor elektronerne kommer fra – det andet er en regnskabsteknisk opgørelse.

Figurerne her viser, hvordan strømmen i danske stikkontakter gennemsnitligt var sammensat i 2020 og 2022. Beregningerne findes i Energinets miljødeklaration.

2020                                                                                                                             2022