Skip to main content
Tilbage til oversigt

Hvor mange borgere klager over vindmøller?

Hvis den negative debat om vindmøller har baggrund i reelt oplevede genevirkninger, må man antage, det giver sig udslag i, at mange mennesker klager over vindmøllerne.

For at få denne problemstilling belyst gennemførte VidenOmVind i 2017 en analyse vedrørende klager over vindmøller. I 2017 var debatten for og imod vindmøller lige så intens som i dag. Samtlige kommuner, der havde opstillet vindmøller, blev kontaktet og bedt om at oplyse antallet af borgere, der havde klaget over vindmøller i årene 2013-2016.

54 kommuner deltog i analysen, og resultatet var kort fortalt følgende:

  • I 76 pct. af kommunerne var der slet ingen eller blot en enkelt klage om året over vindmøllerne. Kun i 7 pct. af kommunerne var der mere end fire klager pr. år.
  • Ganske få personer i to kommuner stod bag 197 af de i alt 370 klager, der blev indgivet i samtlige kommuner. I begge kommuner, hvor der var mange klager, kunne disse henføres til enkeltpersoner, der var modstandere af at opstille vindmøller.

God overensstemmelse med oplevede genevirkninger

Resultatet af analysen flugter fint med den seneste undersøgelse, der er foretaget af vindmøllenaboers konkrete oplevelse af at være nabo til en vindmølle. Jysk Analyse gennemførte i 2016 en undersøgelse, hvor man kontaktede samtlige naboer indenfor 1000 m til alle store vindmøller, der er opstillet i Danmark fra midten af 2011 til udgangen af 2014. Naboerne blev spurgt om, i hvilken grad de oplevede gener ved naboskabet, og her svarede 69 pct., at de slet ikke eller kun i mindre grad oplevede gener. 17 pct. angav, at de oplevede gener ”i høj grad”.

Uddybende information