Skip to main content
Tilbage til oversigt

Hvor mange kilowatt producerer sol og vind pr. hektar?

Svaret er ikke entydigt eftersom solceller og vindmøller ofte sammenbygges i store parker – og den tendens ser ud til at blive forstærket i årene fremover. Ved en sammenbygning kan der nemlig opnås væsentlige besparelser på net-tilslutning og drift.

Derudover har solceller den fordel, at de kun producerer el i døgnets lyse timer, hvor elforbruget er størst. Til gengæld producerer solceller kun i ca. 1000 timer på et år, hvor vindmøller på land producerer i 2-3.000 timer.

Arealforbrug

Hvis vi ser på adskilte projekter for nye solceller og vindmøller i store parker, så ser regnskabet for arealforbruget således ud:

Hvis vi ser på adskilte projekter for nye solceller og vindmøller i store parker i Danmark, så ser regnskabet for arealforbruget således ud:

Solcellepark:                                                                        759.000 kilowatt-timer pr. hektar pr. år *

Vindmøllepark på land (150 m. høje møller):           26.000.000 kilowatt-timer pr. hektar pr. år **

(Arealforbrug pr. mølle: 0,5 hektar / 5000 m2 ***)

At producere en kilowatt-time i en solcellepark kræver ud fra ovenstående tal ca. 34 gange så meget areal, som at producere en kilowatt-time i en vindmøllepark på land. (2019 tal)

Produktionstal

I 2021 leverede solceller 3,6 pct. af vores forbrug af strøm. For danske vindmøller var tallet 43,6 pct. (Kilde: Energinet.dk)

I 2020 kunne vindandelen have været omkring 51 pct, hvis ikke produktionen fra vindmøller var blevet nedreguleret – I 2020 kunne vindandelen have været omkring 51 pct, hvis ikke produktionen fra vindmøller var blevet nedreguleret. Det sker når Tyskland med kort varsel betaler danske mølleejere for at stoppe elproduktionen, så tyskerne selv kan komme af med deres strøm. (Kilde: Wind Denmark)

Priser på sol og vind

Landvind og solenergi er tæt på at kunne opføres uden støtte. Gennemsnittet for de vindende pristillæg i den teknologineutrale auktion i 2019 lå på 1,54 øre/kWh. Den omfattede kontrakter med 72 MW landvindmøller, 2 kontrakter med 97 MW landvindmøller og solceller og 3 kontrakter med 83 MW solcelleanlæg. I alt 181 MW. Kilde: Energistyrelsen.

Energistyrelsen modtog ikke nogen tilbud i det teknologineutrale udbud i 2021.

Kilder:

Tallene baserer sig på data fra Energistyrelsens teknologikatalog samt konkrete projektdata. Der er taget udgangspunkt i store moderne anlæg.
* Gennemsnitlige projektdata fra Jan Vedde, Dansk Solcelleforening og Senior Project Engineer, European Energy. ** Gennemsnitlige projektdata fra Bo Schöler, Senior Project Manager, EuroWind

*** Gennemsnit udregnet på baggrund af et konkrete projekter – v. Jørn Larsen, Strange Skriver, seniorkonsulenter i Danmarks Vindmølleforening / Wind Denmark og Mikael D. Pedersen CTO European Energy A/S