Tilbage til oversigt

Hvor mange kilowatt producerer sol og vind pr. hektar?

Svaret er ikke entydigt eftersom solceller og vindmøller ofte sammenbygges i store parker – og den tendens ser ud til at blive forstærket i årene fremover. Ved en sammenbygning kan der nemlig opnås væsentlige besparelser på net-tilslutning og drift.

Derudover har solceller den fordel, at de kun producerer el i døgnets lyse timer, hvor elforbruget er størst. Til gengæld producerer solceller kun i ca. 1000 timer på et år, hvor vindmøller på land producerer i 2-3.000 timer.

Arealforbrug

Hvis vi ser på adskilte projekter for nye solceller og vindmøller i store parker, så ser regnskabet for arealforbruget således ud:

Hvis vi ser på adskilte projekter for nye solceller og vindmøller i store parker i Danmark, så ser regnskabet for arealforbruget således ud:

Solcellepark:                                                                 759.000 kilowatt-timer pr. hektar pr. år *

Vindmøllepark på land (150 m. høje møller):           26.000.000 kilowatt-timer pr. hektar pr. år **

(Arealforbrug pr. mølle: 0,5 hektar / 5000 m2 ***)

At producere en kilowatt-time i en solcellepark kræver ud fra ovenstående tal ca. 34 gange så meget areal, som at producere en kilowatt-time i en vindmøllepark på land.

Produktionstal

I 2018 leverede solceller 2,8 % af vores forbrug af strøm. Vindenergien leverede 40,7 %. I 2019 vil vindandelen blive markant forøget. Det sker fordi Horns Rev 3 blev sat i gang i starten af 2019. Hvis vi får et normalt vindår, så skulle chancerne være gode for, at vi i 2019 når op på over 50 % vindandel. Kilde: Energinet.dk

Priser på sol og vind

Landvind og solenergi er tæt på at kunne opføres uden støtte. I auktionen i 2018 lå den gennemsnitlige støtte til store vind- og solanlæg på kun 2,28 øre pr kWh. Mindre socelleanlæg på ca. 13 øre/kWh i støtte, og de endnu mindre anlæg på f.eks. private tage på ca. 91 øre/kWh. Kilde: Dansk Energi.

Kilder:

Tallene baserer sig på data fra Energistyrelsens teknologikatalog samt konkrete projektdata. Der er taget udgangspunkt i store moderne anlæg.
* Gennemsnitlige projektdata fra Jan Vedde, Dansk Solcelleforening og Senior Project Engineer, European Energy. ** Gennemsnitlige projektdata fra Bo Schöler, Senior Project Manager, EuroWind

*** Gennemsnit udregnet på baggrund af et konkrete projekter – v. Jørn Larsen, Strange Skriver, seniorkonsulenter i Danmarks Vindmølleforening / Wind Denmark og Mikael D. Pedersen CTO European Energy A/S