Tilbage til oversigt

Hvor mange kilowatt producerer sol og vind pr. hektar?

Svaret er ikke entydigt eftersom solceller og vindmøller ofte sammenbygges i store parker – og den tendens ser ud til at blive forstærket i årene fremover. Ved en sammenbygning kan der nemlig opnås væsentlige besparelser på net-tilslutning og drift.

Derudover har solceller den fordel, at de kun producerer el i døgnets lyse timer, hvor elforbruget er størst. Til gengæld producerer solceller kun i ca. 1000 timer på et år, hvor vindmøller på land producerer i 2-3.000 timer.

Arealforbrug

Hvis vi ser på adskilte projekter for nye solceller og vindmøller i store parker, så ser regnskabet for arealforbruget således ud:

Hvis vi ser på adskilte projekter for nye solceller og vindmøller i store parker i Danmark, så ser regnskabet for arealforbruget således ud:

Solcellepark:                                                                        759.000 kilowatt-timer pr. hektar pr. år *

Vindmøllepark på land (150 m. høje møller):           26.000.000 kilowatt-timer pr. hektar pr. år **

(Arealforbrug pr. mølle: 0,5 hektar / 5000 m2 ***)

At producere en kilowatt-time i en solcellepark kræver ud fra ovenstående tal ca. 34 gange så meget areal, som at producere en kilowatt-time i en vindmøllepark på land.

Produktionstal

I 2019 leverede solceller 2,8 % af vores forbrug af strøm. For danske vindmøller var tallet 46,1 pct. i 2020. Men i 2020 kunne vindandelen have været omkring 51 pct, hvis ikke produktionen fra vindmøller var blevet nedreguleret – når Tyskland med kort varsel betaler danske mølleejere for at stoppe elproduktionen, så tyskerne selv kan komme af med deres strøm. Kilde: Energinet.dk

Priser på sol og vind

Landvind og solenergi er tæt på at kunne opføres uden støtte. Gennemsnittet for de vindende pristillæg i den teknologineutrale auktion i 2019 lå på 1,54 øre/kWh. Den omfattede kontrakter med 72 MW landvindmøller, 2 kontrakter med 97 MW landvindmøller og solceller og 3 kontrakter med 83 MW solcelleanlæg. I alt 181 MW. Kilde: Energistyrelsen.

Kilder:

Tallene baserer sig på data fra Energistyrelsens teknologikatalog samt konkrete projektdata. Der er taget udgangspunkt i store moderne anlæg.
* Gennemsnitlige projektdata fra Jan Vedde, Dansk Solcelleforening og Senior Project Engineer, European Energy. ** Gennemsnitlige projektdata fra Bo Schöler, Senior Project Manager, EuroWind

*** Gennemsnit udregnet på baggrund af et konkrete projekter – v. Jørn Larsen, Strange Skriver, seniorkonsulenter i Danmarks Vindmølleforening / Wind Denmark og Mikael D. Pedersen CTO European Energy A/S