Skip to main content
Tilbage til oversigt

Hvordan testes og udvikles nye vindmøller?

DTU Vindenergi driver tre større testfaciliteter for vindmølleteknologi, som alle befinder sig i Danmark. Testcenter Høvsøre, som ligger ved Lemvig og Testcenter Østerild, der ligger ved Thisted. Derudover findes der også ved DTU Risø Campus i Roskilde en testfacilitet.

Testcentret i Høvsøre blev indviet i 2002, mens centret i Østerild fulgte efter i 2012. Begge testcentre er placeret tæt ved havet, og derfor når vinden en høj styrke, der svarer til forholdene for vindmøller opstillet til havs. Både i Høvsøre og i Østerild tester industrien havvindmøller, og i 2018 er der sket en udvidelse af begge centre, så det er muligt at teste syv vindmøller i Høvsøre og ni møller i Østerild. I Høvsøre kan der testes vindmøller op til 200 meters højde, i Østerild gælder tilsvarende vindmøller op til 330 meters højde.

Testcentrenes basisfunktion

Såvel danske som internationale virksomheder tester deres vindmøllekoncepter i de to testcentre og indsamler data på tests, der blandt andet omfatter:

  • Belastninger på møllen til dokumentation af sikkerhedsmæssige problemstillinger
  • Møllens performance/ydeevne
  • Møllens påvirkning af elnettet/spændingsniveauet
  • Støjmålinger.

Nyt testcenter

Juni 2022 blev der indgået en politisk aftale om en grundig undersøgelse, som skal danne grundlag for en senere politisk stillingtagen til placering af et tredje testcenter for store vindmøller.  Etableringen af et tredje testcenter vil forudsætte en grundig konsekvensvurdering af indvirkningen på miljøet og naturen samt de mennesker, der er naboer til testcenteret.

Besøgscenter

Tusindvis af gæster lægger årligt vejen forbi testcenteret i Østerild for at blive klogere på vindmøllerne og lære mere om naturen m.m.

I 2017 åbnede et besøgscenter på stedet for at imødekomme de mange gæsters behov for information. I besøgscenteret kan man opleve de allerstørste vindmøller på tæt hold. Det er primært hav-testmøller, der er opstillet. Centeret præsenterer viden om vind og vindenergi i Danmark, og du kan få svar på, hvad en vindmølle egentlig består af. Desuden er der udstillet forskellige vindmøllemodeller.

Lige uden for besøgscenteret står et udsigtstårn.  Det er lavet af en bundsektion fra en vindmølle. Tårnet giver et godt indblik i, hvordan en vindmølle ser ud indeni.

Derudover er stedet kendetegnet ved en flot natur, som gør gåturen mellem møllerne til noget ganske speciel. Ikke så langt derfra ligger Danmarks største vindmøllepark på land Thorup Sletten – ses på billedet nedenfor.