Tilbage til oversigt

Hvordan testes og udvikles nye vindmøller?

DTU Vindenergi driver tre større testfaciliteter for vindmølleteknologi, som alle befinder sig i Danmark. Testcenter Høvsøre, som ligger ved Lemvig og Testcenter Østerild, der ligger ved Thisted. Derudover findes der også ved DTU Risø Campus i Roskilde en testfacilitet.

Testcentret i Høvsøre blev indviet i 2002, mens centret i Østerild fulgte efter i 2012. Begge testcentre er placeret tæt ved havet, og derfor når vinden en høj styrke, der svarer til forholdene for vindmøller opstillet til havs. Både i Høvsøre og i Østerild tester industrien havvindmøller, og i 2018 er der sket en udvidelse af begge centre, så det er muligt at teste syv vindmøller i Høvsøre og ni møller i Østerild. I Høvsøre kan der testes vindmøller op til 200 meters højde, i Østerild gælder tilsvarende vindmøller op til 330 meters højde.

Testcentrenes basisfunktion

Såvel danske som internationale virksomheder tester deres vindmøllekoncepter i de to testcentre og indsamler data på tests, der blandt andet omfatter:

  • Belastninger på møllen til dokumentation af sikkerhedsmæssige problemstillinger
  • Møllens performance/ydeevne
  • Møllens påvirkning af elnettet/spændingsniveauet
  • Støjmålinger.

Besøgscenter

Tusindvis af gæster lægger årligt vejen forbi Østerild for at blive klogere på vindmøllerne og lære mere om naturen m.m.

I 2017 åbnede et besøgscenter for at imødekomme de mange gæsters behov for information. I besøgscenteret kan man få den nyeste viden om vind og vindkraft i Danmark og få svar på, hvordan en vindmølle bliver bygget. Desuden er der udstillet forskellige vindmøllemodeller.

Lige uden for besøgscenteret står et udsigtstårn.  Det er lavet af en bundsektion fra en vindmølle, hvilket giver et indblik i, hvordan en vindmølle ser ud indeni.