Tilbage til oversigt

Kan møllevinger genanvendes?

Den danske vindmøllebranchen har i mange år arbejdet på at genanvende så mange af komponenterne i en vindmølle som overhovedet muligt. Arbejdet har resulteret i, at ca. 90 pct. af en vindmølle i dag kan genanvendes. Det sker efter ca. 30 års drift.

De ca. 10 pct. som endnu ikke kan genanvendes består primært af vinger og andre kompositdele. Disse dele deponeres eller bruges i cementproduktion i Tyskland. En mindre del bruges herhjemme i f.eks. støjskærme, cykelskure og legepladser.

Flere projekter

For at nå i mål med 100 pct. genanvendelse, er der brug for forskning. Derfor har vindbranchen gennem flere år deltaget i en række projekter, med netop dette formål. Det er gjort sammen med andre industrier, der arbejder med glasfiberaffald.

Helt konkret drejer det sig bl.a. om at finde løsninger på, hvordan hærdet glasfiber blandet med eksempelvis epoxy kan nedbrydes og genanvendes enten som brændsel eller i nye produkter.

Indtil virksomheder og forskning har udviklet nye metoder til sikring af 100 pct. genanvendelse, så benytter vindmøllebranchen muligheden for at deponere det ikke genanvendelige materiale, hvilket er en gængs og lovlig mulighed.

Data fra Dansk Affaldsforening

  • I 2017 blev der nedtaget omkring 800 ton vindmøllevinger i Danmark, hvoraf en stor del formentlig er deponeret. Derudover er andre vinger er brugt til andre formål, som støjskærme, samt til eksport.
  • Udtjente vindmøllevinger udgør under 1 pct. af det deponerede affald i Danmark i 2017, der var et stort år for nedtagning af vindmøller.
  • I 2017 blev ca. 3 pct. af alt affald i Danmark deponeret – svarende til 407.000 ton. 68 pct. af affaldet blev genanvendt. Den resterende del blev energiudnyttet.

Forskning og udvikling

For nylig har flere af de store førende virksomheder i vindbranchen indsendt en ansøgning til Innovationsfonden. Projektet, der ansøges om, skal både se på mekanisk neddeling af glasfiberen, pyrolyse og co-processing – en proces hvor de organiske dele af vingen afbrændes og glasfiberen iblandes cement.

Et helt nyt projekt “Zebra” er netop sat i gang af LM Wind Power. Det står for Zero waste Blade Research. Også her er målet at designe og producere en 100 pct. genanvendelig vindmøllevinge. Mere konkret ønsker man at producere to prototype-vinger, som efterfølgende skal testes i brug. Herefter skal vingerne genbruges til nye produkter.

En opgørelse fra WindEurope viser, at der i 2025 vil være omkring 66.000 tons udtjente vindmøllevinger i Europa.

Byggesektoren står for 195.000 tons efterfulgt af el- og elektroniksektoren med 112.000 tons og transport- samt marinesektorerne med 88.000 og 70.000 tons.

Ydermere har brancheforeningen WindEurope indgået samarbejder med kemi- og glasfiber-sektoren for at finde løsninger for genanvendelse af vingerne.

Et konkret eksempel

Et konkret eksempel på genanvendelse af vinger er Vindeby Havmøllepark, som blev nedtaget i 2019 – se billedet nedenfor. Her blev 98 pct. af al glasfiber fra de 11 nedtagne vindmøller genanvendt. Ingen vinger eller naceller blev deponeret, kun spidsen af navet fra møllerne.

Her kan du læse mere om hvor lang tid det tager for en vindmølle, at tjene sig selv hjem rent energimæssigt.

Uddybende information