Skip to main content

Vindmøller i DK

Hvor stor er en stor vindmølle egentlig, når man er tæt på den? Hvor meget eller lidt støjer den? Hvordan passer den ind i landskabet? Spiller det en rolle for oplevelsen af møllen, at vingerne drejer langsomt rundt? 

Erfaringen viser, at det har væsentlig betydning for den personlige opfattelse, holdning og stillingtagen til vindmøller, hvis man har prøvet at have nærkontakt til dem.

Derfor har VidenOmVind udarbejdet nedenstående kort, hvor alle vindmøller over 1,5 MW er markeret ved hjælp af koordinater, som gør det nemt at finde den enkelte mølle. Vi opfordrer alle med interesse for vindmøller til at aflægge besøg ved en eller flere af disse møller. Informationer om den enkelte vindmølle fremgår af kortet, som også kan findes via dette link.

Vindmøllerne er kategoriseret efter producent og effekt (se skemaet her på siden).

Vis Store vindmøller i Danmark på et større kort. Kortet er senest opdateret d. 13/9 2020