Skip to main content
2018

1. del af helbredsundersøgelsen – hvad viser tallene?

By 20/09/2018april 13th, 2020No Comments

Marts 2018 offentliggjorde Kræftens Bekæmpelse første del af den længe ventede helbredsundersøgelse. Første del-rapport fremlægger resultaterne af forskernes arbejde om en mulig sammenhæng mellem kort tids udsættelse for støj fra vindmøller og risikoen for at få hjerteanfald eller hjerneblødning.

Siden offentliggørelsen er resultatet af undersøgelsen blevet udlagt på forskellig vis. Men hvilke data er det egentlig, forskerne har fremlagt, hvordan er undersøgelsen foretaget og hvad er forskernes konklusion af første del-rapport?

 

Screen Shot 2018 09 20 At 103118

 

Selve undersøgelsen

Hvilke data ligger til grund for første del-undersøgelse og hvordan behandles de?

•          I undersøgelsen indgår alle vindmøller i Danmark, der var operative i perioden 1980-2013.

•          Støjen blev beregnet time for time fra alle vindmøller inden for en radius på 6 km til naboer.

•          I alt 553.000 danske boliger indgik i undersøgelsen.

•                    Forekomsten af blodpropper i hjertet og slagtilfælde blev identificeret gennem kobling mellem CPR-registeret og de danske sygdomsregistre.

•                    Forskerne definerede den gennemsnitlige natlige udendørs og indendørs vindmøllestøj i perioden 1-4 dage, før sygdommen opstod.

 

Blandt de 553.000 husstande som alle lå indenfor 6 km til en vindmølle i perioden 1980 til 2013 registrerede forskerne:

•          Hjerneblødninger: 16.913

•          Hjerteanfald: 17.559

•          I alt antal tilfælde: 34.472

 

Støj fra vindmøller, målt udendørs

I forhold til de registrerede tilfælde af hjerteanfald kiggede undersøgelsen nærmere på hvor meget udendørs støj fra vindmøller, hvert enkelt tilfælde havde været udsat for 1-4 dage før sygdommen opstod:

•          Under 24 dB:                            8.862 tilfælde               – OR = 1

•          Mellem 24 – 30 dB                    4418                – OR = 0,96

•          Mellem 30 – 36 dB                    1438                – OR = 0,94

•          Mellem 36 – 42 dB                     310                – OR = 0,95

•          Over 42 dB                                    64                 – OR = 0,54

 

Betegnelsen ”OR” (Odds Ratio) forholder sig til, hvorvidt resultatet er over eller under gennemsnittet i forhold til referencegruppen. Er ”OR” mindre end 1 betyder det, at den aktuelle gruppe i mindre grad end referencegruppen har fået et hjerteanfald.

Tallene viser med andre ord, at der statistisk er ca. 50 % (OR: 0,54) mindre risiko for at få et hjerteanfald, hvis man  har været udsat for over 42 dB i 1 – 4 dage før sygdommen brød ud.  Dette er den højest tilladte grænse for støj fra vindmøller ved 6 meter i sekundet.

For hjerneblødning ift. udendørs vindmøllestøj var der i undersøgelsen en svag stigning indenfor de enkelte støjintervaller sluttende på en OR på 1,32 for 42 dB.

 

Screen Shot 2018 09 20 At 104823

 

Indendørs natlig lavfrekvent støj fra vindmøller

I forhold til indendørs støj, så har undersøgelsen kigget nærmere på de registrerede tilfælde af hjerneblødninger, der har været udsat for natlig lavfrekvent vindmøllestøj 1-4 dage før udbrud af sygdommen. Her fandt undersøgelsen frem til følgende:

Under 5 dB:                  13.682 tilfælde – OR = 1

Mellem 5 – 10 dB                 759             – OR = 1,02

Mellem 10 – 15 dB              166             – OR = 1,27

Over 15 dB                           15             – OR = 2,30

 

Tallene viser en stigning fra 1 til 2,3 i ”OR” i antallet af registrerede tilfælde af hjerneblødninger indenfor de forskellige lydintervaller. Antallet af registrerede tilfælde, der har været udsat for mere end 15 dB er 15. Dette skal ses i forhold til de ca. 553.000 husstande, som indgår i undersøgelsen og 16.913 tilfælde i perioden.

En mindre stigning blev registreret for hjerteanfald ift. indendørs natlig lavfrekvent vindmøllestøj med en OR på?

 

Kan hverken be- eller afkræfte

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at ”til trods for, at alle relevante tilfælde i Danmark er medtaget, så er statistikken svækket ved at have relativt få tilfælde med høj vindmøllestøjeksponering”.

Sundheds- og Ældreministeriet konkluderer i et notat, at ”undersøgelsen finder ikke afgørende bevis for, at udsættelse for vindmøllestøj i en kort periode kan udløse en blodprop i hjertet eller et slagtilfælde (hjerneblødning, red.). Dog tyder resultaterne på, at natlig indendørs lavfrekvent vindmøllestøj muligvis kan være en udløsende faktor for hjertekarsygdom, mens der stort set ikke synes at være en påvirkning fra natlig udendørs vindmøllestøj.”

Sundheds- og Ældreministeriet gør til slut opmærksom på, at ”forskerne bag delundersøgelsen understreger, at resultaterne er baseret på ganske få tilfælde og derfor kan skyldes tilfældigheder.”

 

I en mail til VidenOmVind skriver forskerne fra Kræftens Bekæmpelse, at ”vores nyligt publicerede delstudie om korttidsudsættelse for vindmøllestøj og udløsning af blodprop i hjertet eller hjernen hverken bekræfter eller afkræfter mistanken om en sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjertekarsygdom”.

 

Her kan du læse et notat fra Sundhedsstyrelsen om artiklen.