Skip to main content
Uncategorized

13 VE-områder udpeget i Sønderborg Kommune

By 10/02/2023november 23rd, 2023No Comments

1 BIRKEPØL PÅ SYDALS

Står det til virksomheden Wind Estate, skal syv gamle vindmøller i Birkepøl på Sydals skrottes. I stedet skal der rejses to møller med en totalhøjde på 180 meter, eller tre møller med en totalhøjde på 150 meter. Den samlede elproduktion vil blive ca. 45.000 MWh om året.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med projektet, fordi der i forvejen ligger vindmøller og på trods af, at landskabet beskrives som bevaringsværdigt. Der er få naboer tæt på, men 700 meter til sommerhusområdet Skovmose.

2 AVNBØLØSTEN

Wind Estate vil rejse fire vindmøller i et område med få landbrugsejendomme og 650 meter til Avnbøløsten. På grund af beliggenheden tæt på motorvejen anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med projektet.

3 LANGESØ PÅ NORDALS

I et område tæt på allerede eksisterende vindmøller vil Better Energi etablere en solcellepark på 87 hektar. Få beboere bor i området, men flere beboere langs Nordborgvej vil kunne se det på afstand.

En mindre del er indsatsområde for grundvand, noget ligger i kystnærhedszone og geologisk landsskabsudpegning. Derfor anbefaler forvaltningen, at placeringen ændres en smule.

4 SVENSTRUP

European Energy har planer om solcellepark på 100 hektar og eventuelt et Power-to-X-anlæg. Udfordringen er, at området rummer enkelte fortidsminder og en del er udpeget som kulturmiljø og bevaringsværdigt landskab.

Fordelen er, at det ligger tæt på højspænding, der gør det muligt at etablere Power-to-X. Beboere i Svenstrup vil kunne se det på afstand.

5 LYSABILD

Lodsejere bosat to-tre km fra området ønsker at rejse en solcellepark på 32 hektar. Der bor 10-15 personer tæt på eller inde i området. Arealet er egnet, men kommunen har endnu ikke modtaget et konkret projekt, noterer forvaltningen.

6 MINTEBJERG

Ved vindmøllerne i Mintebjerg ønsker lodsejer tilladelse til en solcellepark på 11 hektar.

10-12 personer bor så tæt på, at de vil blive påvirket af støj, lysglimt og skyggekast fra vingerne. Arealet er egnet, men kommunen har endnu ikke modtaget et konkret projekt, noterer forvaltningen.

7 AVNBØL

Tæt på motorvej og højspænding har en lodsejer ytret ønske om at etablere en solcellepark på 43 hektar. Arealet er egnet, men kommunen har endnu ikke modtaget et konkret projekt, noterer forvaltningen.

8 KVÆRS

Her er der planer om to vindmøller med en højde på 100-150 meter. Møllerne vil blive synlige i en radius på op til fem kilometer, og beboerne på en del større gårde vil opleve støj, lysglimt og skyggekast. Forvaltningen anbefaler projektet, selv om kommunen endnu ikke modtaget et konkret projekt, for arealet er egnet.

Det ligger tæt på biogasanlægget i Kværs.

9 BLANS

En lokalboende lodsejer ønsker at rejse to-tre vindmøller med en højde på 100-150 meter vest for Danish Crown. I området er der spredte gårde, og der er 550 meter til Blans.

Også her venter Sønderborg Kommune på en konkret ansøgning.

10 TUMBØL SØNDERMARK

300 meter fra motorvejen på kanten til Aabenraa Kommune ønsker en lokal lodsejere at rese to vindmøller på 150 meter. Her er få naboer, noterer forvaltningen, som vurderer området egnet, men stadig venter på den konkrete ansøgning.

11 ULLERUP MARK

Tæt på Aabenraavej på grænsen til Aabenraa Kommune ønsker en lokal lodsejere at rejse to vindmøller på hver 150 meter. Der ligger spredte gårde i området, som indeholder fortidsminder og specifikke geologiske interesser. Alligevel vurderer forvaltningen, at der kan arbejdes videre med projektet, da området er egnet.

12 MAJBØL

Ved Majbøl ligger 11 hektar, som ejeren ønsker udnyttet til solcelleanlæg. Det vil berøre et-to husstande tæt på.

Arealet er vurderet egnet til formålet, men der er endnu ikke udarbejdet et konkret projekt.

13 VESTER SOTTRUP

Grænsende op til motorvejen og syd for jernbanen ved Vester Sottrup ønsker Better Energy at bygge en 77 hektar stor solcellepark. Den bliver dermed dobbelt så stor som virksomhedens solcellepark ved Stevning.

Parken vil blive synlig for beboere i den sydlige del af Vester Sottrup og for trafikanter på motorvejen. Oprindelig var projektet blandt de mange, som forvaltningen ikke anbefalede, fordi området på længere sigt kunne være oplagt at inddrage til erhvervsområde for transporttunge virksomheder, men det er nu igen i spil.