Skip to main content
2022

3 sager om vindmøller afgjort i klagenævn

By 02/05/2022No Comments

Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelser i hele tre sager: 8 vindmøller ved Bogø Inddæmning i Vordingborg Kommune, 11 vindmøller ved Nr. Økse Sø i Jammerbugt Kommune og 7 vindmøller ved Ilbro/Høgsted i Hjørring Kommune.

Lolland Kommune, Bogø, 8 møller, lokalplan ophævet

Planklagenævnet påpeger, at miljøvurderingen og lokalplanen lider af en væsentlig retlig mangel, da planhabitatbekendtgørelsens og habitatdirektivets krav ikke er opfyldt. Nævnet har ophævet kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af lokalplanen.

Planklagenævnet har desuden ved afgørelsen fundet, at lokalplanen ikke er overensstemmelse med de generelle retningslinjer for vindmøller, som var fastsat i kommuneplan 2017-2029 for Lolland Kommune. Læs mere her. Læs afgørelsen her.


Jammerbugt Kommune, Nr. Økse Sø, 11 møller, stadfæstelse

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Jammerbugt Kommunes afgørelse om VVM-tilladelse til opstilling af 11 vindmøller ved Nørre Økse Sø. Levende hegn omkring vindmøllerne 3, og 4 og 11 skal fjernes som en afværgeforanstaltning for flagermuskollisoner. Som kompensation skal der plantes nye hegn i en passende afstand fra møllerne.

Vindmøllerne 10 og 11 skal slukkes ved under 6 m/s i perioder, hvor store insektsamlinger forekommer ved vindmøllerne  -dvs. fra solnedgang til solopgang i perioden fra 15/7 til 15/10. Læs mere her. Læs afgørelsen her.

Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over miljørapporten og den sammenfattende redegørelse. Planklagenævnet kan desuden ikke give medhold i klagen over vedtagelsen af lokalplan vedr. vindmøller ved Nørre Økse Sø. Det betyder, at lokalplanen og miljørapporten fortsat gælder. Læs mere her. Læs hele afgørelsen her.


Hjørring Kommune, Ilbro/Høgsted 6 møller, tilbagevist til ny behandling

Planklagenævnet har ifølge Nordjyske afgjort, afgjort, at der er retslige mangler i miljøvurderingen og behandling af habitatdirektivet i forbindelse med lokalplanforslaget. Det betyder, at sagen er blevet tilbagevist til ny behandling i Hjørring Kommune.

Planklagenævnets afgørelse er dog endnu ikke offentliggjort på hjemmesiden for Nævnenes Hus.

Borgmester Søren Smalbro (V) vil ikke kommentere på klagenævnets afgørelse, som han ikke kender i detaljer, men han mener, at processen omkring opstilling af møller i området må fortsætte.

– Hvis man ikke kan sætte vindmøller op klos op af motorvejen, hvor der i forvejen står møller, så er der jo ingen steder, det er muligt. Man vil nok altid kunne finde et dyr, der blokerer for det. Det er min holdning, at vi skal fortsætte planlægningen i det område, siger Søren Smalbro.