Skip to main content
2014

45.000 naboer er omfattet af helbredsundersøgelsen

By 01/09/2014april 14th, 2020No Comments

Kræftens Bekæmpelse forestår den helbredsundersøgelse, der er vedtaget af regeringen, og som skal klarlægge en potentiel sammenhæng mellem vindmøllestøj og forskellige helbredsrelaterede følgevirkninger.

 

I kraft af de meget omfattende danske registre bliver undersøgelsen meget grundig. Samtlige vindmøller fra 1980 og fremefter indgår, og for hver vindmølle registreres dag-til-dag beregninger af støjen. Dette sammenkøres med boligregistre og patientdata fra forskellige sundhedsregistre. På dette grundlag regner forskerne med at identificere de 15.000 naboer, der bor tættest på vindmøllerne eller har været udsat for markant vindmøllestøj. Dette sammenholdes med en kontrolgruppe på 30.000 personer, der bor lidt længere væk fra møllerne.

 

Læs historien på Ing.dk:

http://ing.dk/artikel/45000-naboer-med-i-unik-dansk-undersoegelse-af-stoej-fra-vindmoeller-170474