Skip to main content
2013

Ændringer i VE-loven forbedrer køberetten for de mange

By 18/06/2013april 14th, 2020No Comments

Folketinget har d. 30/5 2013 vedtaget en række ændringer i VE-loven. Blandt de væsentligste nyskabelser er en ny bestemmelse, der indskrænker fortrinsretten til at købe andele i vindmøller til kostpris til 50 andele.

Det betyder, at det fremover ikke kan lade sig gøre, at nogle få kan købe særligt mange andele på bekostning af dem, der gerne vil være andelshavere på et mere beskedent grundlag.

En forlængelse af udbudsperioden fra 4 til 8 uger virker også til fordel for, at flere får chancen for at være med.

 

Læs uddybende om den reviderede VE-lov i nyhedsbrev fra Energinet.dk

http://us2.campaign-archive1.com/?u=058c46475e4e2e62dc6538ed8&id=a9cb3d7436