Skip to main content
2015

Analyse: Vindmøller har ikke negativ betydning for salg af nabohuse

By 26/03/2015april 22nd, 2020No Comments

Ny undersøgelse fra VidenOmVind afkræfter myten om, at nabohuse til vindmøller er usælgelige. En meningsmåling blandt de allernærmeste naboer til de vindmøller, der indgår i undersøgelsen, viser desuden, at vindmøllerne ikke opleves som en gene af ret mange.

 

”Naboer til vindmøller bliver stavnsbundne, fordi ingen vil købe deres hus”. Sådan lyder det igen og igen i debatten om opstilling af vindmøller i Danmark. Nu leverer VidenOmVind dokumentation for, at det er en påstand, der ikke er i overensstemmelse med virkeligheden.

– VidenOmVind har i tre udvalgte lokalområder, hvor der er opstillet store vindmøller i 2011 og 2012, gennemgået samtlige hushandler i fri handel indenfor en radius af to km fra vindmøllerne – både to år før og to år efter at møllerne blev opstillet, fortæller sekretariatsleder for VidenOmVind, Henrik Vinther.

 

I alle tre områder har VidenOmVind, ud fra offentligt tilgængelige data på boliga.dk, sammenlignet udbudspris med realiseret salgspris både i perioderne før og efter opstilling af vindmøller. Desuden er også liggetiden, der fortæller, hvor lang tid det har taget at sælge huset, blevet registreret. Samme fremgangsmåde er anvendt i et sammenligneligt referenceområde et andet sted i kommunen, hvor der ikke er opstillet store vindmøller, og som er blevet udvalgt i samråd med lokale ejendomsmæglere. Undersøgelsen omfatter byerne Hvide Sande i Ringkøbing-Skjern Kommune, Vildbjerg i Herning Kommune og Aalestrup i Vesthimmerlands Kommune. Resultatet viser, at vindmøllerne i disse områder ikke har haft negativ indflydelse på salget af nabohusene.

 

– Prisudviklingen er med små marginaler den samme før og efter opstilling af vindmøller, og sammenligningen med referenceområderne viser, at der ikke i vindmølleområdet er en særskilt negativ udvikling i forhold til referenceområdet. Derudover viser det relativt store antal hushandler i sig selv, at vindmøllerne ikke udgør en barriere for at handle nabohusene. For mange mennesker be- tyder møllerne åbenbart ingenting for deres valg af bolig, siger Henrik Vinther i en kommentar til den opsigtsvækkende undersøgelse.

Han er glad for, at resultatet er så klart, fordi det dermed rammer en pæl gennem en af de mest sejlivede myter i vindmølledebatten. Det samme bidrager en opfølgende meningsmåling til, som VidenOmVind har bedt Jysk Analyse foretage blandt naboer indenfor 1000 m fra vindmøllerne i de tre lokalområder. Meningsmålingen bekræfter, at vindmøllerne ikke opfattes som et problem af ret mange. På direkte forespørgsel svarer 8 ud af 10 naboer, at de ikke oplever gener ved at bo som nabo til vindmøllerne. Mange af dem har tilmed ændret deres syn på vindmøllerne i positiv retning, efter at de har afprøvet naboskabet i virkelighedens verden.

 

Yderligere oplysninger: Sekretariatsleder Henrik Vinther, VidenOmVind, telefon 21 68 14 33, hv@videnomvind.dk

 

Læs “Analyse over prisudvikling og liggetid vedrørende salg af naboejendomme til store vindmøller” i sin hedhed her.

 

Læs “Meningsmåling for naboer indenfor 1000 meter” her