Skip to main content
2018

CO2-kurven stiger igen

By 17/12/2018april 13th, 2020No Comments

Hvis vi troede, at verden omsider var ved at have knækket CO2-kurven, så kan vi godt tro om igen.

 

Efter tilbagegang fra 2014-2016, stiger verdens udledning af CO2 igen, og det er den fornyede globale vækst, der driver CO2-udledningerne til faretruende højder. Det konkluderer 76 forskere fra 15 lande i følge dagbladet Information i en omfattende analyse, Global Carbon Budget 2018.

 

Analysens konklusion kommer som et alvorligt tilbageslag for den internationale klimaindsats.

I følge analysen begyndte stigningen igen med en vækstrate på 1,6 procent i 2017, og forskerne spår en global CO2-vækst for 2018 på hele 2,7 procent fra den fossile energisektor og industrien.

 

– Væksten i udledninger i 2017 kunne opfattes som en engangshændelse, men vækstraten for 2018 er endnu højere, siger Glen Peters til Information. Han er forskningsdirektør ved det norske forskningscenter CICERO og en af analysens forfattere.

– Det er krystalklart, at verden foreløbig svigter sin forpligtelse til at rette ind på en kurs, der er i pagt med målene i Parisaftalen fra 2015.

 

Information gør opmærksom på, at den seneste rapport fra FN’s klimapanel, IPCC, fastslog, at de globale CO2-udledninger skal være halveret i 2030, hvis der stadig skal være en rimelig chance for at bremse opvarmningen til 1,5 grader. Det indebærer, at udledningerne fra nu burde reduceres med fem procent eller mere hvert år – i stedet er der altså en aktuel stigningstakt omkring 2,7 procent.