Skip to main content
2016

Danske vindenergi slår rekord igen, igen

By 01/03/2016maj 9th, 2020No Comments

Danske vindmøller producerede i 2015 hvad der svarer til 42,1 pct af det danske elforbrug. Det er ligesom de foregående år verdensrekord ift andel af vindstrøm.

 

Rekorden skal ses i sammenhæng med en beskeden dansk udbygning med vindmøller i 2015 på kun 126 MW – fra 4.887 MW i 2014 til 5.013 MW. Til gengæld var 2015 mere blæsende end normalen.

Den danske vindenergiandel kunne dog have været større, eftersom havmølleparkerne Anholt og Horns Rev 2 var ude af drift i henholdsvis én og to måneder på grund af kabelfejl.

 

Året bød også på to nye rekorder: Den 2. september blev danskerne forsynet med strøm, uden at landets store centrale kraftværker kørte. Gennem hele døgnet fik danskerne udelukkende strøm fra vindmøller, solceller, decentrale kraftvarmeanlæg og via import fra nabolande.

Danske kraftværker og kraftvarmeværker spiller dog stadig ifølge Carsten Vittrup, energistrategisk rådgiver i Energinet.dk en stor og vigtig rolle i den danske elforsyning. Kraftværkerne leverer fleksibilitet og producerer el, når der ikke er megen produktion fra vind og sol.

2015 blev også året, hvor Danmark oplevede den højeste vindandel produceret i en time i forhold til det samlede elforbrug nogensinde. Det skete 26. juli fra kl. 6.00 til 7.00. Her udgjorde vindandelen 138,7 procent. I 2014 var dagen med højeste vindandel 132,1 procent.

 

Screen Shot 2016 01 18 At 102739 AM

 

Et andet interessant forhold i 2015 var, at der i den vestdanske del af det danske elsystem (DK1) blev produceret vindenergi, der overgik det samlede vestdanske forbrug.

– Det er i sig selv ikke usædvanligt med timer med vindproduktion større end forbruget, men at vi nu er oppe på en sjettedel af tiden i det vestdanske elnet illustrerer, at mere og mere svingende elproduktion betyder, at vi i endnu højere grad har gavn af at importere og eksportere over grænser. Hvis vi i nogle timer har meget vindenergi, sælger producenterne til forbrugere i Norge, Sverige og Tyskland, og modsat køber vi herhjemme f.eks. vandkraft fra Norge, solenergi fra Tyskland og kraftværksstrøm fra Sverige, når det bedst kan betale sig, siger Carsten Vittrup, Energinet.dk.
Danmarks verdensrekord ift vindandel betyder dog ikke, at vi herhjemme ligger i top mht andel af VE i vores elproduktion. Her ligger lande med en stor vandkraft produktion i spidsen. Danmark kommer ind på en flot 7. plads. Se grafen nedenfor:

 

Screen Shot 2016 01 18 At 102714 AM

 

Yderligere information:

 

U Aarets Prod

Kilde: Naturlig Energi

 

U Tilg Afg

Kilde: Naturlig Energi

 

Udvikling

Kilde: Naturlig Energi

 

 

Nyheden fra Energinet.dk om Danmarks rekord mht vindandel kan læses her.

En artikel om samme emne kan læses i Ingeniøren.