Skip to main content
2015

De store vindmøller i Østerild skræmmer ikke fuglene

By 27/01/2015april 14th, 2020No Comments

Den store frygt der var for, at testmøllerne i Østerild ville tage livet af tusindvis af fugle og flagermus var ubegrundet. Det viser en helt ny rapport, som Institut for Bioscience på Aarhus Universitet har lavet for Naturstyrelsen.

 

– Der er masser af fugle omkring vindmøllerne, men de har tilsyneladende lært at flyve udenom, så der ikke er ret mange kollisioner. Flagermusene har især gavn af de mange nye vandhuller, men de jager også med succes insekter lige op og ned af vindmøllerne, hvor insekterne sværmer, siger fuldmægtig Claus Rasmussen fra Naturstyrelsen i Thy.

 

Som en del af undersøgelsen er området omkring vindmøllerne blevet afsøgt med hunde, og selvom der er masser af fugle i området, så er der ikke blevet fundet en eneste død fugl. Det har endvidere vist sig, at den korridor for trækfugle, som man var bekymret for, går længere ude mod havet.

 

Undersøgelsen kan læses i sin fulde udstrækning her:

http://naturstyrelsen.dk/media/132325/sr133_first-year-monitoring-bats-birds-%C3%B8sterild.pdf