Skip to main content
Tilbage til oversigt

VE-aftaler

Klimaaftale for energi og industri mv. 2020

Samtlige partier i Folketinget pånær liste D blev den 22. juni, 2020 enige om en klimaaftale med henblik på at udvikle, udbygge og integrere grønne teknologier i energisektoren og industrien. Aftalen sikrer sammen med ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” en drivhusgas-reduktion på 3,4 mio. ton CO2  i 2030.

Læs mere her

Nye VE-ordninger: Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og personskatteloven.

Afholdelse af udbud af pristillæg i 2020-2024, ændring af værditabsordning, ophævelse af køberetsordning og oprettelse af salgsoptionsordning, VE-bonusordning, grøn puljeordning m.v. (Juni, 2020)

Læs mere her

Strategi for Energinet.dk

Energinet.dk har udgivet ny strategi. Der er fokus på hvor Energinet kan bidrage til at realisere de danske klimamålsætninger i energisystemet. Læs den her.

Læs mere her

Ændringer i VE-ordningerne

Forligskredsen bag Energiaftale 2018 har aftalt en række ændringer i ordningerne for de nærmeste naboer til kommende VE-anlæg. Læs mere her.

Læs mere her

Energiaftale 2018

Regeringen indgik sammen med alle Folketingets partier den 29. juni 2018 en ny energiaftale.

Læs mere her

EU relateret

Test af vindmøller får højere prioritet

Regeringen og Dansk Folkeparti opretter en særpulje på godt 200 mio. kr. til nye testvindmøller i 2018 og 2019.

Læs mere her

Stemmeaftale

Læs mere her

Smart Grid-strategi - fremtidens intelligente energisystem

Klima-, energi- og bygningsministeriets rapport om introduktionen af smart grid i Danmarks energiinfrastruktur, april 2013

Læs mere her

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020

Marts 2012

Læs mere her