Skip to main content
SVAR PÅ REDE HÅND

Publikationer fra VidenOmVind

SVAR PÅ REDE HÅND

Tjekliste til vigtige problemstillinger i vindmølledebatten. SVAR PÅ REDE HÅND redigeres og opdateres løbende og udkommer i en ny udgave mindst en gang om året.

Læs mere her

Hvordan lever danskerne med vindmøller på land?

En undersøgelse over antallet af klager over vindmøller på land 2013-2016. Udgivet af VidenOmVind, december 2017

Læs mere her

Notat om casestudie af Mariana Alves-Pereria

Den portugisiske forsker, Mariana Alves-Pereria, har været i Danmark og holdt indlæg på et møde arrangeret af lokale vindmøllemodstandere. Ovennævnte dokument er en research vedrørende Alves-Pererias forskning og resultatet af det portugisiske casestudie, som hun fremlagde.

Januar 2017.

Læs mere her

Vindmøllenaboers opfattelse af genepåvirkninger

Opinionsanalyse udført af JYSK ANALYSE for VidenOmVind.
Februar 2016

Læs mere her

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed af naboejendomme til store vindmøller

Analyse udarbejdet af VidenOmVind, marts 2015

Læs mere her

Meningsmåling for naboer indenfor 1000 m

Opinionsanalyse udført af JYSK ANALYSE for VidenOmVind, februar 2015

Læs mere her

Rapport vedrørende den grønne ordning

Rapport udarbejdet af VidenOmVind, marts 2015

Læs mere her

Analyse af klager over eksisterende vindmøller i de danske kommuner

Foretaget af VidenOmVind i September 2013

Læs mere her