Skip to main content
Læs også SVAR PÅ REDE HÅND: Hvad mener danskerne om vindkraft?

Vindmøller og naboskab

Trygfonden: Krigen i Ukraine har rykket danskernes forhold til VE og vindmøller i nabolaget

Krigen i Ukraine har udløst et massivt holdningsskred, der har skubbet til grundfæstede positioner på tværs af det politiske spektrum – herunder ændret danskernes holdning til vindmøller i nabolaget. Sådan lyder det i en ny undersøgelse fra Trygfonden. Undersøgelsen er designet af professor Jørgen Goul Andersen, forskningschef i TrygFonden Anders Hede og Jacob Andersen, Dansk Kommunikation. Data er vejet, så resultaterne er repræsentative for befolkningen.

Læs mere her

Lokal accept og udvikling af vindmølleprojekter: Opsamling på Wind2050-projektet

I perioden 2014-2018 har det tværfaglige forskningsprojekt Wind2050 arbejdet på at analysere og identificere de nøglefaktorer, som forhindrer eller fremmer lokal accept af vindmølleprojekter. Denne rapport samler op på resultaterne af Wind2050-projektet og giver en aktuel redegørelse for planlægningen og etableringen af landvind i Danmark.

Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har finansieret undersøgelsen.

Læs mere her

Vindmøllenaboers opfattelse af genepåvirkninger

Opinionsanalyse udført af JYSK ANALYSE for VidenOmVind.

Februar 2016

Læs mere her

Vindmøllenaboers opfattelse af moderne vindmøller

Opinionsanalyse udført af JYSK ANALYSE for VidenOmVind

Februar 2015

Læs mere her

Vindmøllenaboers opfattelse vindmøller

Opinionsanalyse udført af JYSK ANALYSE for VidenOmVind

September/oktober 2012

Læs mere her

Vindmøllenaboers opfattelse af vindmøller

Supplerende bilagsmateriale til opinionsundersøgelse udført af JYSK ANALYSE for VidenOmVind

September/oktober 2012

Læs mere her