Skip to main content
Læs også Svar på rede hånd: Taber nabohuse til vindmoeller i værdi

Vindmøller og påvirkning af ejendomspriser

Impact of wind turbines on house prices in Scotland (2016)

Denne rapport præsenterer de vigtigste resultater af et forskningsprojekt, som har undersøgt vindmøllers effekt på huspriserne i Skotland. Undersøgelsen er baseret på en analyse af over 500.000 ejendomshandler i Skotland mellem 1990 og 2014. (engelsk)

Læs mere her

Analyse af vindmøllers påvirkning på priser på beboelsesejendomme. Udarbejdet for Energistyrelsen.

Denne rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem COWI og Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, på vegne af Energistyrelsen i perioden fra september 2015 til marts 2016.

Læs mere her

VidenOmVind: Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed af naboejendomme til store vindmøller

Februar 2015

Læs mere her

Amerikansk undersøgelse: "Wind Power Doesn't Affect Property Values"

Udført af Berkeley National Laboratory, August 2013

Læs mere her

Svensk Vindenergi: Vindkraft I sikte. Hur påverkas fastighetspriserne vid etablering af vindkraft?

September 2010

Læs mere her

Ben Hoen m. fl.: The Impact of Wind Power Projects on Residential Property Values in United States: A Multi-Site hedonic Analysis

December 2009

Læs mere her