Skip to main content
SVAR PÅ REDE HÅND

Vindmøller og påvirkning af helbredet

Konklusioner vedr. helbredsundersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse

Læs mere her om de videnskabelige artikler, som er publiceret ifm. undersøgelsen. En undersøgelse, der ud fra registeroplysninger har til formål at belyse, om støj fra vindmøller kan forårsage hjerte-kar-lidelser, depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes og påvirkning af fødselsvægt.

Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har finansieret undersøgelsen.

Læs mere her

”Wind turbines and idiopathic symptoms: The confounding effect of concurrent environmental exposures”

Artiklen omhandler et forskningsprojekt, der er gennemført i Danmark fra oktober 2011 til februar 2012. Projektet havde til formål at undersøge, hvorvidt en potentiel sammenhæng mellem nærhed til vindmøller og selvstændigt forekommende symptomer på konkrete lidelser kan forveksles med personlige reaktioner på andre forekommende miljømæssige påvirkninger i vindmøllernes nærområde.

Læs mere her

Den canadiske helbredsundersøgelse

En vigtig undersøgelse med relation til vindmøllestøj er den canadiske helbredsundersøgelse. En stor anlagt epidemiologiske undersøgelse, som er gennemført af uafhængige forskere for det canadiske sundhedsministerium og offentliggjort første gang i december 2014.

Læs mere her

Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?

Rapport fra Bayerisches Landesamt für Umwelt og Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

Læs mere her

Svar til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg fra sundhedsminister Nick Hækkerup om akustisk betingede vibrationssygdomme

Læs mere her

Vindinfo: Information om helbredsundersøgelsen.

Læs mere her

"Möchliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", udgivet november 2016 af Umwelt Bundesamt.

Læs mere her

How the factoid of wind turbines causing ‘vibroacoustic disease’ came to be ‘irrefutably demonstrated’

By Simon Chapman, Alexis St George School of Public Health, University of Sydney, New South Wales, Australia.

Læs mere her

NHMRC Statement: Evidence on Wind Farms and Human Health (artikel om undersøgelsen)

Australsk undersøgelse af hvorvidt vindmøllefarme forårsager helbredsproblemer hos mennesker. Februar 2015.

Læs mere her

Health Effects Related to Wind Turbine Noise Exposure: A Systematic Review

Dansk undersøgelse af sammenhængen mellem helbred og vindmøllestøj. Udgivet af PLOS ONE i december 2014

Læs mere her

Wind Turbines and Health: A Critical Review of the Scientific Literature

Amerikansk undersøgelse af sammenhængen mellem vindmøller og sundhed. Udgivet november 2014

Læs mere her

Vindmøllesyndrom - relationer mellem vindmøller og helbredsforhold?

Notat fra Sundhedsstyrelsen til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg samt Det Energipolitiske Udvalg, marts 2011

Læs mere her

CEEH videnskabelig rapport nr. 10, 2011: CEEH's beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb

Læs mere her

Uddybende beskrivelse med vurdering af bogen: Wind Turbine Syndrome: A Report on a Natural Experiment

Sundhedsstyrelsens uddybende beskrivelse med vurdering af bogen: Wind Turbine Syndrome: A Report on a Natural Experiment, der er forfattet af Nina Pierpoint (2009).

Læs mere her