Skip to main content
2020

En vindmøllermodstander fik svar

By 30/09/2020No Comments

Af Anton Gammelgaard, VidenOmVind

Hvordan påvirker vindmøller den menneskelige psyke? Sådan spurgte Jan Bang Andersen forleden i Fyens.dk. Og han leverede selv svaret. Eller rettere han googlede “windmills health effect” og oplyste, at han blev præsenteret for ”utalrige videnskabelige artikler”, som ikke kunne afvise en sammenhæng mellem det at bo nabo til en vindmølle og en række sygdomme.

Jeg gik på Google og foretog samme søgning. Men jeg bliver nødt til at spørge, om Jan Bang Andersen overhovedet læste de artikler, som Google oplistede på baggrund af søgningen?

Den første artikel Google henviser til ligger på ”Survivornet”, og har overskriften ”Har præsident Trump ret i, at vindmøller forårsager kræft?” Allerede i rubrikken gives konklusionen:

– Jeg er uvidende om nogen undersøgelser, der viser en årsagssammenhæng mellem vindmøller og kræftrisiko, siger Dr. Heather Yeo, Weill Cornell Medicine. Dr. Yeo gør meget ud af at understrege vigtigheden af, at man skelner mellem hvad vindmøllemodstandere påstår de oplever som nabo til vindmøller, og det videnskaben reelt kan konstatere.

Vindmøllesyndrom

Umiddelbart under ”Trump artiklen” er har Google oplistet en række spørgsmål, som har interesseret andre med samme søgning. Det første punkt beskæftiger sig med det såkaldte vindmøllesyndrom, der beskrives som ”et udtryk for en sammensværgelsesteori om påståede skadelige sundhedseffekter relateret til nærheden af vindmøller.”

Den anden artikel på Google er: ”Er vindmøller skadelige for mennesker?” Her refereres bl.a. til en canadisk undersøgelse, hvor naboer har klaget over forskellige oplevelser af ubehag og symptomer ved naboskabet til vindmøller. Men eftersom der ikke kan dokumenteres noget biologisk grundlag for de rapporterede symptomer, konkluderer forskerne, at det må være noget andet end støjen fra vindmøllerne, der påvirker disse opfattelser.

En af forskerne, epidemiolog Sandra Sulsky fra Rambøll, slutter med at konstatere, at det er naturligt at lede efter årsager på noget nyt i miljøet.

– Men indtil videre understøtter beviser ikke en kausal sammenhæng, siger hun.

25 videnskabelige undersøgelser

Endelig behandles under samme emne en undersøgelse fra Sydney University Medical School. Undersøgelsen har kigget på 25 videnskabelige forskningsundersøgelser om emnet. Alle undersøgelser er godkendt af faglige videnskabelige kolleger rundt om i verden (peer-reviewed). Konklusionen er, at det at bo nær vindmøller ikke udgør en risiko for menneskers sundhed. Forskerne undersøgte en række sundhedsmæssige forhold lige fra høretab, kvalme og søvnforstyrrelser til svimmelhed, blodtryk og tinnitus.

Dansk undersøgelse

Jan Bang Andersen kunne også have nærlæst den store danske helbredsundersøgelse foretaget af uafhængige forskere fra Kræftens Bekæmpelse om netop støj fra vindmøller og sundhed.

I helbredsundersøgelsen indgår alle voksne beboere i de husstande i Danmark, der fra 1983 til 2013 lå indenfor en afstand af 6 km fra en vindmølle – i alt 553.000 husstande. Undersøgelsen kommer frem til stort set samme konklusion som de 25 forskningsrapporter i undersøgelsen fra Sydney University Medical School.