Skip to main content
2015

Energistyrelsen udbyder undersøgelse: Vindmøller og huspriser

By 28/07/2015april 22nd, 2020No Comments
Energistyrelsen udbyder nu en undersøgelse, som skal analysere vindmøllers indvirkning på priser på beboelsesejendomme.

Den udbudte undersøgelse skal analysere vindmøllers indvirkning på priser på beboelsesejendomme. Undersøgelsen skal være tredelt:

 

  1. en modelbaseret statistisk-økonomisk analyse (fx en regressionsanalyse)
  2. en sammenligning af resultatet fra første del med taksationsmyndighedens afgørelser fra værditabsordningen i VE-loven
  3. et casestudie af prisdannelsen på beboelsesejendomme placeret i nærheden af de forventede kystnære havvindmølleparker sammenlignet med den øvrige population i første del af undersøgelsen.

 

Læs mere om udbuddet her