Skip to main content
2021

Vindmøllevinger og mikroplast

By 19/05/2021maj 21st, 2021No Comments

Udleder vindmøllevinger mikroplast til naturen? Sådan har flere spurgt VidenOmVind. Nedenfor kan du læse svaret på spørgsmålet. Svaret er udarbejdet i samarbejde med Vestas, Siemens Gamesa og LM Wind Power:

Vindmøllevinger er lavet af kompositter, som primært består af en blanding af resin og glasfibre. Vindmøller er designet til at køre i 20-30 år til tider under barske vejrforhold, så vingerne er designet til at være bestandige og svære at nedbryde. 

I løbet af en vindmøllevinges levetid vil små mængder materiale blive slidt væk (erodere) fra vingeforkanten under normale driftsforhold. Vingerne er designet til, at dette slid er så minimalt så muligt ved avanceret beskyttelse af forkanten på vingen. Den estimerede mængde, som frigives hvert år pr. vinge, er mindre end 50 gr. for en stor landmølle og mindre end 100 gr. for en stor havmølle. For at give en fornemmelse af forholdet, vejer en vinge typisk 10-15 ton for en stor landmølle og 30+ tons for vinger på de største havvindmøller. 

Årsagen

Erosion fra vingerne opstår, når vindmøllevingen udsættes for slid fra regndråber. Det resulterer i et tab af materiale fra den ydre overflade af vingen. Materialet, der slides af vingerne, er fuldt hærdede malingspartikler, det vil sige pigmenterede polymerpartikler, som kemisk set er inaktive og som ikke udsender kemikalier i miljøet. Da materialet i dette område er resinfrit, udgør en mindre grad af vingeerosion ikke nogen risiko med hensyn til frigivelse af skadelige partikler til miljøet. 

Kun i alvorlige tilfælde af erosion af vingeforkanter kan den underliggende resinstruktur eksponeres. Alvorlig erosion af vingeforkanter er uønsket – set ud fra et miljømæssigt og økonomisk synspunkt. Erosion af vingeforkanter resulterer i reduceret effektivitet og produktionstab, det betyder en dårligere driftsøkonomi for møllejeren. Vindmøllevinger inspiceres og vedligeholdes kontinuerligt for at undgå dette.

Bildæk og tekstiler

Til sammenligning kan nævnes, at  bildæk står for hovedparten af udledningen af mikroplast. Det fremgår af Miljøstyrelsens rapport (side 14) om udledning af mikroplast i Danmark. Bildæk udleder et sted mellem 4200 og 6600 ton mikroplast om året. Tekstiler og sko er ifølge rapporten nr. to med en udledning på mellem 200 og 1000 ton.

De ca. 4400 landvindmøller, der er opstillet i Danmark, er ikke med i rapporten, men ud fra ovennævnte tal udleder de samlet ca. 660 kg mikroplast om året.

Ekstra information

Miljøstyrelsens rapport om mikroplast i DK – se bl.a. tabel 0 på side 14: https://www2.mst.dk/udgiv/publications/2015/10/978-87-93352-80-3.pdf