Skip to main content
Uncategorized

Esbjerg har modtaget 27 VE-projektforslag

By 10/08/2023No Comments

Læs mere om de 27 projekter, der er ansøgt hos Esbjerg Kommune:


Hybrid Energipark Egebæk-Hviding

Type: Hybrid – solceller og vindmøller
Ansøger: Kent Bisgaard på vegne af 13 lodsejere

Størrelse: Ca. 150-200 ha solcelleareal samt 8 vindmøller med en totalhøjde på 150 m eller 6 vindmøller med totalhøjde på 180 m.


Hygumvej Type: Solceller

Ansøger: Gunnar Rask Jensen

Størrelse: Stiller ejendom til rådighed for opstilling af solceller hvis det passer ind i den kommunale planlægning.


Vindmølle-Måde Type: Vindmølle

Ansøger: Jens Edvard Lauridsen

Størrelse: Opsætning, størrelse og antal aftales efter dialog med kommune og lokalsamfund.


Spandet Mark Solareal/Energipark Spandet Mark

Type: Hybrid – solceller og vindmøller

Ansøger: Eurowind Energy og Wind Estate
Størrelse: 185 ha. solcelleanlæg og 7 vindmøller med en totalhøjde på op til 185 m.


Kærbøl Solpark Type: Solceller

Ansøger: Unison Energy Partners ApS Størrelse: Bruttoarealet udgør ca. 35 ha.


Energiprojekt ved Vesterbæk

Type: Hybrid – solceller og vindmøller

Ansøger: Unison Energy Partners ApS

Størrelse: Projektet omfatter et bruttoområde til solceller på ca. 110 hektar og enten 2 vindmøller med en totalhøjde på 180 meter eller 3 vindmøller med en totalhøjde på 150 meter.


Østergaardens Solpark ApS

Type: Hybrid – solceller og vindmøller
Ansøger: Zetta Zornig – Østergaardens Solpark ApS

Størrelse: Nettoareal for solceller er på 150 ha, området er 258 ha samt op til 5 vindmøller.


Tømmerby Solpark
Type: Hybrid – solceller og vindmøller

Ansøger: Morten Wentzel-Hansen
Størrelse: 50-80 ha solceller og 2-3 vindmøller på 100-105 meter.


Jernved
Type: Solceller

Ansøger: Better Energy Jernved P/S

Størrelse: Det samlede projektareal er ca. 301 ha. Det omfatter en solcellepark på ca. 234 ha, hvor der i tilknytning foreslås ca. 67 ha udlagt til natur og rekreative formål.


Hjortlund Type: Solceller

Ansøger: Better Energy Hjortlund P/S

Størrelse: Det samlede projektareal er ca. 231 ha. Heri indgår blandt andet en solcellepark på ca. 167 ha samt forslag om ca. 64 ha til natur og rekreative formål.


Lundsmark

Type: Hybrid – solceller og vindmøller

Ansøger: Better Energy og European Energy

Størrelse: To solcelleanlæg på hhv. ca. 488 ha og 253 ha samt forslag om vindmølleplaceringer med op til 14 vindmøller. Det samlede projektareal er ca. 741 ha.


Vejrup
Type: Hybrid – solceller og vindmøller

Ansøger: Better Energy Vejrup P/S

Størrelse: Samlet projektareal er ca. 365 ha. Heraf en solcellepark på ca. 291 ha og 9 vindmøller med en totalhøjde på op til 185 meter. Der udlægges desuden ca. 74 ha til natur og rekreative formål.


Energipark Spandet
Type: Hybrid – solceller og vindmøller

Ansøger: Eurowind Energy A/S

Størrelse: Projektet består dels af 6 vindmøller – alternativt 5 – med en totalhøjde på 150 m samt et bruttoareal på 104 ha med solceller.


Energipark Kærbøl Mark
Type: Vindmøller
Ansøger: Eurowind Energy A/S

Størrelse: Projektet består af 6 vindmøller med en totalhøjde på 180 m.


Esbjerg Lufthavn
Type: Solceller
Ansøger: GreenGo Energy A/S

Størrelse: Solenergiprojekt med bruttoareal på 318 ha.


Liftstrup

Type: Hybrid – solceller og vindmøller
Ansøger: Green Go Energy A/S og Lisby WindPower Aps

Størrelse: 141 hektar med solceller og op til 10 vindmøller med en maksimal tiphøjde på 150 m.


4 testvindmøller vest for Hillerup Type: Vindmøller

Ansøger: Towii Renewables A/S

Størrelse: Towii ønsker at etablere et testområde for vindmøller på op til 275 meters totalhøjde vest for Hillerup. Ønsket er at etablere vigtige testfaciliteter for den danske offshore vindmølleindustri, herunder at supportere lokale offshore virksomheder i Esbjerg.


Grimstrupvej, Nørre Vong

Type: Solceller

Ansøger: Jysk Energi Invest A/S
Størrelse: Solcelleprojekt med et forventet projektareal på 149,5 ha.


Krogsgård Vindmøllepark Type: Vindmøller

Ansøger: BMC Energi
Størrelse: 2-4 møller i en højde mellem 150 og 180 meter.


Energipark syd for Høm
Type: Hybrid – solceller og vindmøller

Ansøger: Towii

Størrelse: Tre vindmøller med en forventet totalhøjde på 185 meter samt solcelleanlæg, hvorfra energiproduktionen estimeres til ca. 17.900 husstandes årlige elforbrug på 4.500 kWh.


Kalvslund Mose Energipark
Type: Hybrid – solceller og vindmøller Ansøger: Energicenter Nord ApS

Størrelse: 24 hektar solceller og 5 vindmøller med en totalhøjde på lige under 150 meter.


Energipark mellem Spandet og Roager Type: Hybrid – solceller og vindmøller

Ansøger: Energicenter Nord ApS
Størrelse: 4 vindmøller på 149,9 meter i totalhøjde og ca. 40 ha solcelleområde.


Solceller ved Lille Spandet, Område Rød

Type: Solceller
Ansøger: Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug Størrelse: Ca. 16 ha.


Solceller ved Spandet, Område Blå

Type: Solceller
Ansøger: Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug Størrelse: Ca. 16 ha.


Solceller ved Spandet, Område Lilla

Type: Solceller
Ansøger: Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug

Størrelse: Ca. 2 ha.


Solceller ved Spandet, Område Gul

Type: Solceller
Ansøger: Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug Størrelse: ca. 30 ha.


Kalvslund Vind og Sol

Type: Hybrid – solceller og vindmøller
Ansøger: Velas/Henrik Kamp Justesen på vegne af lokale lodsejere

Størrelse: 20 ha med solceller og 3 vindmøller, hver med en totalhøjde på ca. 135 meter.


Mere info

Ycderligere information om processen vedrørende projekterne kan findes på kommunens hjemmeside under Energi og Miljø og punktet Planlægning for vedvarende energianlæg.