Skip to main content
Uncategorized

Eurowind Energy får medhold i Pressenævnet

By 28/04/2023No Comments

Eurowind Energy bad tilbage i december 2022 Pressenævnet behandle en klage over en artikel på TV2-Nord. To naboer til Thorup Sletten fremførte påstande om mulige ulovligheder ifm. vindmølleprojektets miljøkonsekvensrapport. Joachim Steenstrup, chef for public affairs i Eurowind Energy, tilbød at stille sig til rådighed for uddybende spørgsmål, men TV2-Nord gjorde ikke brug af denne mulighed.  

Pressenævnet finder, at to af de påklagede udtalelser fra naboerne i TV2-Nord artiklen havde en sådan karakter, at de burde være forelagt Eurowind Energy inden offentliggørelsen af artiklen. Pressenævnet kritiserer derfor TV2 Nord for at have bragt oplysningerne uden at have givet Eurowind Energy mulighed for at forholde sig til de konkrete udtalelser.


Pressenævnet pålægger TV2-Nord at offentliggøre nævnets kendelse snarest på de af mediets platforme, hvor den påklagede artikel har været bragt.