Skip to main content
2017

Fjernkøling i samspil med vindenergi kan give milliardgevinst

By 18/09/2017april 14th, 2020No Comments

Vindenergi vil i stigende grad levere varme gennem brug af varmepumper i fjernvarmesystemet. Men den samme varmepumpe kan også bruges til produktion af køling. Derfor kan samfundet ifølge en ny rapport opnå en gevinst på ca. 10 mia kroner ved at øge samspillet mellem vedvarende energi og fjernkøling til både private og virksomheder. Det fremgår af dagens udgave af EnergyWatch.

Rapporten ”Fjernkølingens Potentiale” er udarbejdet af Rambøll på vegne af DI Energi, Grøn Energi og Fjernvarmeindustrien, og i den bliver der set nærmere på fjernkølingens potentiale.

 

Fjernkøling er et nyt fænomen i Danmark. I princippet fungerer det som fjernvarme blot med den forskel, at der her er tale om et rørsystem med koldt vand til brug for køling. Af samme grund er det oplagt at tænke de to systemer sammen. Der er tilmed en stigende efterspørgsel på køling. Men hvorfor er det oplagt at tænke vindenergi i sammenhæng med fjernkøling?

Varmepumper i fjernvarmen kan bruge el i store mængder, når prisen er lav, og undlade at bruge el, når prisen er høj. På den måde kan overskuds-el fra vindmøller lagres i henholdsvis varmt eller koldt vand, hedder det i rapporten. Det betyder at fjernvarme og fjernkøling med store termiske lagre kan bidrage til at nyttiggøre vindenergien i samspil med elforsyningen.

 

De 10 mia. kr. der kan spares fremkommer som følge af sparede investeringer og lavere omkostninger ved fleksibelt elforbrug. Dertil kommer, at der samtidig skulle være en gevinst på 13 mia. kr. for forbrugere, der primært skyldes sparet elafgift.

 

“Fordelen er fremkommet som et resultat af alle storskalafordelene og synergierne mellem fjernkøling, fjernvarme og resten af energisystemet. Det er især det lavere investeringsbehov og det fleksible elforbrug, som har bidraget til gevinsten ved fjernkøling,” står der i rapporten.

 

Læs hele artiklen i EnergyWatch her.

Læs mere om fjernkøling i det vedvarende energisystem her.

 

Energi V0000 SAMLER 0001600