Skip to main content
2020

Folketinget vedtager klimaaftale for energi og industri, mv.

By 24/06/2020No Comments

Samtlige partier i Folketinget pånær liste D blev den 22. juni, 2020 enige om en klimaaftale med henblik på at udvikle, udbygge og integrere grønne teknologier i energisektoren og industrien. Aftalen sikrer sammen med ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” en drivhusgas-reduktion på 3,4mio. ton CO2  i 2030.

Med aftalen står Danmark foran en ambitiøs udbygning af grøn energi og en markant satsning på fremtidens grønne teknologier,såsom CO2-fangst og Power-to-X.

Med klimaaftalen konstaterer partierne bag forliget, at der samlet set tages et markant skridt på vejen mod Danmarks klimamål om at reducere drivhusgas udledningerne i 2030 med 70 procent i forhold til 1990 samt om at opnå klimaneutralitet i senest 2050.

Aftalen medfører jf. aftaleteksten ikke fordyrelser for borgere og virksomheder samlet set.

Aftalen indeholder følgende initiativer:

 • Etablering af verdens første energiøer
 • Overgang til markedsdrevet udbygning af solceller og landvind
 • Fremtidens grønne teknologier –Power-to-X og fangst af CO2
 • Grøn omstilling af industrien·Støtte til biogas og andre grønne gasser
 • Energieffektiviseringer
 • Grøn omlægning af varmeafgifter
 • Fremme afudnyttelse afoverskudsvarme
 • Udfasning af individuelle olie-og gasfyr
 • Grøn fjernvarme
 • Bæredygtighedskrav til biomasse til energi
 • Grøn transportpulje
 • Transport
 • Udvikling af bedriftsregnskaberi landbruget

 

Læs hele klimaaftalen her.