Skip to main content
2023Uncategorized

Forslag om ændring af VE-ordninger

By 23/10/2023No Comments

Den 9. oktober, 2023 fremlagde regeringen sit udspil ”Sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land”. Forslaget skal understøtte den firdobling af vedvarende elprooduktion fra sol- og vindenergi på land frem mod 2023, der blev planlagt med ”Klimaaftale for grøn strøm og varme 2022”. 

Regeringen foreslår:

  • 50% mere i VE bonus
  • 150% grøn pulje – men med mulighed for at det ikke længere er ansøgningsbaseret.
  • Stop for særregler i kommunerne (indberetningspligt og vejledning om regler for lokal kompensation)
  • Mulighed for opsplitning af betaling til grøn pulje i flere rater

Forslaget ventes færdigforhandlet senest 1. december. Herefter er der høring i januar. Lovforslag følger i februar med forventet vedtagelse i april.

Derudover fremlægges i forslaget 32 screenede områder til potentielle energiparker. Her kan kommuner selv eller med hjælp fra staten begynde at planlægge for parkerne på de måske egnede arealer – og eftersom der fortsat kan meldes områder ind til energiparker, kan flere områder/energiparker være på vej i 2024. og 2025.

Læs mere om regeringens forlag her.