Skip to main content
2016

Fortsat vindudbygning har kun lidt betydning for elprisen

By 03/10/2016april 14th, 2020No Comments

Vil en fortsat udbygning med nye og større møller – og dermed mere vindenergi på elmarkedet –  betyde lavere elpriser? Nej, kun i mindre grad lyder svaret i et nyt notat fra Energinet.dk. Prisen på brændsler og CO2 har størst betydning.

Notatet fra Energinet.dk, som omtales i en nyhed fra Vindmølleindustrien, stiller skarpt på de forhold, der påvirker prisdannelsen på el i Danmark og i vores nabolande.

 

Og hvordan vil det så gå med den fremtidige elpris? Eftersom den fremtidige elpris er svær at forudse, så indeholder notatet en række forskellige fremskrivninger af elprisens udvikling i de kommende 10 år.

Det fremgår at fremskrivningerne, at brændsels- og CO2 kvotepriserne er de faktorer, der potentielt har den største effekt, når det gælder prisstigninger på el. Og eftersom vores hjemlige elpris fortsat i de kommende år vil være mere eller mindre bundet direkte op på prisen på kul og hvor meget det koster at forurene med et ton CO2, så er det også herfra vi med stor sandsynlighed vil få eventuelle prisstigninger.

 

Screen Shot 2016 10 03 At 104701 AM

 

Prisfald

Omvendt så er den største faktor i forhold til prisfald de såkaldte ”våde år” i Norge og Sverige, hvor store regnmængder sætter gang i produktionen af el på de to landes vandkraftværker. Dermed øges udbuddet af el i elmarkedet og elprisen vil som oftest falde.
Notatet fra Energinet.dk viser, at vindenergi også fremadrettet vil være en bærende elproduktionsteknologi i Danmark. Men en fortsat udbygning vil få en meget lille betydning for elprisen. Konkret vil 10-20 pct. ekstra vindenergi i Danmark blot betyde et fald i elpriserne på 0,1-0,3 øre/kWh.

 

”Det er vigtigt at gøre sig klart, at elprisen ikke kommer til at stige af sig selv. Der er brug for beslutninger, som øger CO2-prisen, fremmer elektrificering og sikrer flere og bedre udnyttede udlandsforbindelser,” siger Martin Risum Bøndergaard, chefkonsulent i Vindmølleindustrien med henvisning til de mange nødvendige politiske beslutninger i Danmark og Europa, som lader vente på sig.

En lille brik

Selv om vi i Danmark producerer meget vindenergi også fremadrettet, så er vi i forhold til det europæiske marked kun en lille brik. Derfor vil en øget integration af det danske elmarked med vores nabolande ifølge Energinet.dk fortsat være en fordel for både danske forbrugere og producenter af vedvarende energi. Dette gælder også de mange transmissionskabler til udlandet. Udlandsforbindelserne vil have en synlig effekt på elprisen i opadgående retning.

”Helt generelt har vi i Danmark og i vores nabolande en forsyningsmæssig interesse i at blive bundet tættere sammen. Foruden at vi kan handle vores grønne strøm med flere, og til en bedre pris, er det også muligt at hente vedvarende energi længere væk, og dermed vil der potentielt være færre timer, hvor der er brug for fossile kraftværker. Hele ideen med at udbygge med vedvarende energi er, at sol og vind skal afløse de fossile værker. Vi venter derfor fortsat på, at en lang række fossile kraftværker i Nordeuropa lukker ned, så vi kan slippe af med den nuværende overkapacitet,” forklarer Martin Bøndergaard.

 

Her er link til notatet fra Energinet.dk