Skip to main content
2022

Fri af Putins gas?

By 07/03/2022No Comments

Hvordan kan vi slippe af med afhængigheden af russisk gas? Sådan spørger Anders Kofoed-Wiuff og Hans Henrik Lindboe, Partnere i Ea Energianalyse, i dagens Altinget – og de leverer selv fem konkrete bud:

  1. Accelerer udbygning af grøn gas
  2. Gas ud af varmeforsyning
  3. Gas ud af industrien
  4. Sikre at høje gaspriser når ud til alle gasforbrugere
  5. Turbo på vind- og soludbygningen

Med hensyn til at sætte fart på vind- og sol, så lyder anbefalingerne således:

Accelerere godkendelsen af vind- og solprojekter på land. 2-3 GW ny solkapacitet inden sommeren 2023 og 1-2 GW landvind:

  • Kommuner skal udarbejde planer for sol og vind i det åbne land (og evt. på tage) inden sommerferien.
  • Staten skal fastlægge vejledende mål for alle kommuner.
  • Energinets og netselskabernes planer for Tilslutningsbidrag sættes i bero minimum de næste 5 år. Omkostninger kan dækkes via PSO.
  • Hurtigere myndighedsbehandling af af de kystnære havvindmøller (Jammerland, Lillebælt Syd, Aflandshage mv.)
  • Staten bør revurdere planerne for udbygning med havvindkapacitet i Nordsøen og Østersøen.
En vindmølle rejses ved Overgaard i Randers Kommune, efteråret 2021.
– Skal vi gøre os fri af russisk gas, er der brug for at mange, mange flere vindmøller bliver rejst, siger Anders Kofoed-Wiuff og Hans Henrik Lindboe, Partnere i Ea Energianalyse, til Altinget.